Бєлікова Надія Володимирівна, Беликова Надежда Владимировна, Bielikova Nadiia
Бєлікова Надія Володимирівна, Беликова Надежда Владимировна, Bielikova Nadiia
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Фінансово-економічна криза та можливості подальшого розвитку коксохімічних підприємств України
ОМ Тищенко, ІМ Волик, НВ Бєлікова
Економіка промисловості, 67-73, 2009
82009
Аналіз глобальних проблем світового співтовариства та цілей тисячоліття
МО Кизим, ПВ Проноза, НВ Бєлікова
Проблеми економіки.–2010.–ғ 4, 3-8, 2010
62010
Теорія і практика реформування економіки регіонів України
НВ Бєлікова
52015
Інноваційні напрями розвитку маркетингу в сфері агропромислового комплексу
НВ Бєлікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки …, 2014
52014
Проблемы устойчивого развития социально-экономических систем
ВВ Криворотов, ОИ Никонов, АВ П., НВ Беликова
42012
Наукове обґрунтування концепції реформування економіки країни та її регіонів
НВ Бєлікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
32015
Наукове забезпечення економічних реформ: теоретико-методичні аспекти
НВ Бєлікова
32014
Теоретичні аспекти визначення сутності та змісту економічної інтеграції
НВ Бєлікова, ОВ Козирєва
Бізнес Інформ, С. 12-18, 2014
32014
Проблемы определения сущности экономических реформ
НВ Беликова
Бізнес Інформ, 8-13, 2014
32014
Методичний підхід до визначення пріоритетних напрямів соціально-еко¬номічного розвитку регіо¬нів країни
НВ Бєлікова
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник 2 (Вип. 9 …, 2013
32013
Повышение конкурентоспособности – цель формирования региональной промышленной политики
ИЛ Райнин, БН В., ВИ Н.
Проблемы экономики, С. 9-12., 2010
3*2010
Проблемы развития высокотехнологичных отраслей промышленного комплекса Украины
АН Тищенко, НВ Беликова, ИН Волик
Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление.—2008.—№ 3, 33-45, 2008
32008
ЗАРубІЖНИй ДОСвІД пРОвЕДЕННя ЕкОНОМІчНИх РЕфОРМ у кРАїНІ ТА її РЕгІОНАх
ЮВ Гусев, НВ Беликова
22015
Зарубіжний досвід проведення економічних реформ у країні та її регіонах
ЮВ Гусєв, НВ Бєлікова
Бізнес Інформ, 46-52, 2015
22015
Напрями удосконалення методології структуризації економічних реформ
НВ Бєлікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки …, 2014
22014
Проблеми формування системи державної підтримки розвитку регіонів у країнах ЄС
НВ Бєлікова, ШАО Омаров
Бізнес Інформ, 43-47, 2014
22014
Анализ глобальных проблем мирового сообщества и целей тысячелетия
НА Кизим, ПВ Проноза, НВ Беликова
Проблемы экономики (Харьков), 3-8, 2010
22010
Формування фінансової самодостатності регіонів в контексті реалізації економічних реформ
НВ Бєлікова, ОЮ Іванова
Актуальні проблеми економіки, 219-228, 2016
12016
Теоретичні аспекти формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України
НВ Бєлікова
Бізнес Інформ, 8-14, 2016
12016
Теоретико-методологічні засади реформування моделі економіки країни та її регіонів
НВ Бєлікова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 115-118, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20