Ліля Васильцева | Lila Vasilceva
Ліля Васильцева | Lila Vasilceva
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Шляхи надходження важких металів в довкілля та їх вплив на живі організми
РП Параняк, ЛП Васильцева, ХІ Макух
Біологія тварин 9 (1-2), 83-89, 2007
442007
Антропогенне забруднення довкілля важкими металами в зоні функціонування Миколаївського цементного заводу та їх вміст у окремих органах і тканинах гусей
ЛП Васильцева, РП Параняк
Наук. вісн. ЛНАВМ ім. Ґжицького 9 (4), 20-25, 2007
72007
Вплив селеніту натрію та аскорбату селену на активність антиоксидантної системи в організмі гусей при навантаженні кадмієм
ЛП Васильцева, РП Параняк
Біологія тварин 10 (1-2), 221-225, 2008
22008
Перспективи розвитку гусівництва в агроекосистемах, забруднених важкими металами
ЛП Васильцева
Біологія тварин 19 (4), 96-96, 2017
2017
Особливості накопичення важких металів в організмі гусей різного віку
ЛП Васильцева, РП Параняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Особенности накопления тяжелых металлов в организме гусей разного возраста
ЛП Васильцева, РП Параняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
EFFECT OF LEAD LOADING ON BIOCHEMICAL AND IMMUNE INDICES IN GEESE BLOOD PLASMA AND CORRECTION BY SELENIUM
ЛП Васильцева, РП Параняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
2010
Вплив штучного навантаження свинцем на біохімічні та імунологічні показники плазми крові гусей та їх корекція сполуками селену
ЛП Васильцева, РП Параняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
2010
Вплив навантаження організму гусей свинцем на показники пероксидного окиснення ліпідів крові та протекторна дія аскорбату селену
ЛП Васильцева, РП Параняк
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2010
2010
ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ АГРОЕКОСИСТЕМ НА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У КРОВІ ГУСЕЙ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ АСКОРБАТОМ СЕЛЕНУ
ЛП Васильцева, РП Параняк
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 26, 2009
2009
ЗМІНИ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ЛІПІДІВ І СПІВВІДНОШЕННЯ ОКРЕМИХ ЇХ КЛАСІВ У СКЕЛЕТНИХ М'ЯЗАХ І ЖИРОВІЙ ТКАНИНІ ПОРОСЯТ ПІСЛЯ ВІДЛУЧЕННЯ
РП Параняк, ЛП Васильцева
НАУК ИК, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11