Підписатись
Носань Наталія Сергіївна
Носань Наталія Сергіївна
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, кафедра менеджменту та економічної безпеки
Підтверджена електронна адреса в vu.cdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка знань: сутність, перспективи і розвиток в Україні
НС Носань
Актуальні проблеми економіки, 119, 2011
192011
Актуальні загрози та ризики фінансової безпеки України на межі посткризового та євроінтеграційного періодів
НС Носань
Причорноморські економічні студії, 35-39, 2019
142019
Персональний продаж як ефективний елемент маркетингових комунікацій промислових підприємств
НС Носань
Агросвіт, 19-23, 2016
142016
Financial and economic security system strategic management as an independent direction of management
O Cherevko, S Nazarenko, N Zachosova, N Nosan
SHS Web of Conferences 65, 03001, 2019
132019
Сутність та генезис економічної категорії «оборотний капітал підприємства»
НС Носань, ВГ Мартінович
Глобальні та національні проблеми економіки, 272-275, 2017
132017
Управління мотивацією персоналу на підприємстві
Н Носань, Р Коршуков
Економіка та суспільство, 2021
72021
Оцінка ефективності діяльності органів місцевого самоврядування
Н Носань
Економіка та суспільство, 2021
72021
Особливості застосування та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в Україні
НС Носань
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
62016
Адаптація європейського досвіду функціонування механізму банкрутства підприємств у вітчизняній практиці
НС Носань
Інвестиції: практика та досвід, 52-56, 2016
62016
Стратегічне планування діяльності підприємства
Н Носань, Т Якименко, Р Панченко
Економіка та суспільство, 2023
52023
Financial security management in economic security systems at different levels of management systems: methodological problems
Н Носань, С Назаренко
Financial and credit activity problems of theory and practice 6 (41), 138-146, 2021
52021
Оптимізація витрат на рекламну діяльність підприємства
НС Носань
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2019
52019
Грошова реформа 1922–1924 рр. в УСРР: історичний аспект
НС Носань
ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00. 01 “Історія України”. Черкаси, 2009, 0
5
Ризик-менеджмент у господарській діяльності малих підприємств: сучасні імперативи
СА Назаренко, НС Носань
42020
Альтернативні форми фінансування суб’єктів малого підприємництва: перспективи використання в Україні
Н Носань, В Мартінович
Економіка та суспільство, 2020
32020
Роль фінансового оздоровлення банків у контексті підвищення довіри населення до банківської системи України
Н Носань
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2020
32020
Financial security of the state: content and problems of governance in the system of the national economy
N Nosan
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic …, 2019
32019
Основи забезпечення фінансово-економічної безпеки на мікро-та макрорівнях: українські реалії
НС Носань, ДМ Куценко
Проблеми системного підходу в економіці, 51-56, 2019
32019
Нормативно-правове забезпечення публічного управління в умовах децентралізації влади в Україні
Н Носань, В Мартінович
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
22019
Retrospective Analysis of the Main Indicators of Ukraine's Financial Security
N Nosan
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
22019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20