Подписаться
Дмитрий Балашов orcid.org/0000-0001-7573-6598
Дмитрий Балашов orcid.org/0000-0001-7573-6598
СумДПУ імені А.С.Макаренка, НН ІФК, кафедра ТМФК
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури і хореографії до реалізації варіативних модулів
ДВ Бермудес
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2017
182017
Future Physical Education Teachers’ Preparation to Use the Innovative Types of Motor Activity: Ukrainian Experience
AK Dmytro Balashov, Diana Bermudes, Petrо Rybalko, Oksana Shukatka, Yuliia ...
TEM Journal, 8(4), 2019
14*2019
Обґрунтування моделі процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності
Д Балашов
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 142-150, 2017
112017
Інноваційні види рухової активності (воркаут та паркур): методичні рекомендації/упоряд
ДІ Балашов
ДІ Балашов. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017
72017
Фізична культура народів, що населяли територію України дослов’янської доби
СА Лазоренко, МБ Чхайло, ДІ Балашов
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
52016
Застосування засобів фітнесу в навчально-тренувальних заняттях студентів-футболістів
ДВ Бермудес, ДІ Балашов, МБ Чхайло
Вісник Національного університету Чернігівський колегіум імені ТГ Шевченка …, 2019
42019
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності
ДІ Балашов
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
42018
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ" ГІМНАСТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ")
ДІ Балашов
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/2012_9 8_2 …, 2012
42012
Термінологія сучасних силових одноборств та спортивної боротьби
СА Лазоренко, ДІ Балашов, СС Лазоренко
32020
Використання технологій мультимедіа як дидактичних засобів у навчальному процесі сучасної вищої школи
ДІ Балашов
Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія …, 2012
32012
Дослідження рухової активності учнів основної школи
ДІ Балашов, ДВ Бермудес, АП Возний
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2021
22021
Теоретичні підходи до трактування поняття рухова активність у сучасній науковій літературі
ДІ Балашов, ДВ Бермудес
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
22018
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ДОЗВІЛЛЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В Кисельов, Д Балашов
Освіта. Інноватика. Практика 11 (5), 26-30, 2023
12023
Вплив засобів тренувальної системи «кросфіт» на фізичну підготовленість та фізичний розвиток студентів
Д Балашов, О Стасенко
Освіта. Інноватика. Практика 11 (2), 6-12, 2023
12023
СТАН СФОРМОВАНОСТІ ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Д Бермудес, Д Балашов
TOPICAL ISSUES OF SOCIETY DEVELOPMENT IN THE TURBULENCE CONDITIONS, 28, 2021
12021
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
ДІ Балашов, ЛО Скляренко
Редакційна колегія, 32, 2021
12021
Проблема технології в реформі сфери спорту в Україні
ВВ Приходько, ОА Томенко, В Босько, ДВ Бермудес, ДІ Балашов
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
12019
Експериментальна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності: аналіз результатів методами математичної статистики
ДІ Балашов, ІВ Шишенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
12017
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ОБМЕЖЕНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОЗДОРОВЧОГО ТРЕНУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ Дмитро БАЛАШОВ, Ігор ВЕРБЛЮДОВ
Д Балашов, І Верблюдов
Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури …, 2009
12009
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ ТА МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ДО ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ МІСТА
Д Балашов
Наукові інновації та передові технології, 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20