Ірина Соломаха  /  Iryna Solomakha
Ірина Соломаха / Iryna Solomakha
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні засади становлення ринків флористичної продукції THEORETICAL BASES OF BECOMING OF MARKETS OF FLORISTIC PRODUCTS.
ІВ Соломаха, МП Бутко
Журнал «Регіональна економіка», С.161-169, 2012
7*2012
Маркетингові дослідження квіткового ринку в Україні
ІВ Соломаха, ІО Дудла
Чернігів: ЧДТУ, 2011
42011
Дослідження попиту споживачів на квіткову продукцію в Чернігівському регіоні України RESEARCHES OF DEMAND OF CONSUMERS ON FLOWER PRODUCTION IN THE CHERNIGOV REGION OF UKRAINE
ІВ Соломаха
Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. Наук …, 2010
42010
Особливості функціонування вітчизняного ринку продукції квітникарства
І Соломаха
ТНЕУ, 2012
32012
Personalization of E-Learning Process Using AI-Powered Chatbot Integration
SI Davies J.N., Verovko M., Verovko O.
Mathematical Modeling and Simulation of Systems (MODS'2020). In: Shkarlet S …, 2020
2*2020
Usage of simulation for QA in real-time network environments
IS John N. Davies, Mariya Verovko, Alina Posadska
Математичні машини і системи" : наук. журнал НАН України. – Київ: Інститут …, 2019
2*2019
Становлення вітчизняного ринку флористичної продукції в умовах євроінтеграції: монографія
МП Бутко, ІВ Соломаха
Чернігів: ЧНТУ, 2017
22017
Методологічні засади оцінювання ринкових потреб регіону в живих зрізаних квітах METHODOLOGICAL APPROACHES OF ASSESMENT OF REGIONAL MARKET NEEDS IN LIVE CUT FLOWERS
ІВ Соломаха
Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. Наук …, 2013
22013
Державне регулювання та його вплив на прискорений розвиток вітчизняного флористичного ринку GOVERNMENT REGULATION AND ITS IMPACT ON THE ACCELERATED DEVELOPMENT OF DOMESTIC …
ІВ Соломаха
Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. Наук …, 2013
22013
Активність ряду дикарбонових кислот у реакціях оксиранового кільця
СІВ Корольова В.Р.
Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук …, 2007
2*2007
Сучасні тенденції розвитку систем автоматизованого поливу рослин
ІВ Соломаха
ІФНТУНГ, 2017
12017
Вплив аукціонної діяльності на динаміку експорту-імпорту квіткової продукції Нідерландів
ІВ Соломаха, АВ Жабинська
Проблеми і перспективи економіки та управління, 163-171, 2015
12015
Становлення підприємств на ринку квітково-декоративної продукції Чернігівського регіону ESTABLISHMENT OF ENTERPRISES IN THE MARKET OF FLORICULTURAL AND DECORATIVE PRODUCTION OF …
ІВ Соломаха
Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць 6 …, 2014
12014
Особливості інфраструктури флористичного ринку України
ІВ Соломаха
Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. Ринкова трансформація …, 2012
12012
Проблеми аналізу конкурентного положення підприємств на ринку в умовах світової кризи
ІВ Пасічніченко (Соломаха)
Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. Наук …, 2010
1*2010
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: методичні вказівки щодо виконання та оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю …
ТМ Денисенко, НВ Іванова, ІВ Соломаха, ТВ Ганєєва
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Підприємницька практика: методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми …
ТМ Денисенко, НВ Іванова, ІВ Соломаха, ТВ Ганєєва
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Personalization of E-Learning Process Using AI-Powered Chatbot Integration
I Solomakha
Mathematical Modeling and Simulation of Systems (MODS'2020): Selected Papers …, 2020
2020
QA with simulation of real-time network environments for costs saving
IS John N. Davies, Mariya Verovko, Alina Posadska
Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2019 : тези доповідей …, 2019
2019
Зовнішньоекономічна діяльність: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” заочної форми навчання спеціальності …
ІВ Соломаха
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20