Подписаться
Olena Lazebna
Olena Lazebna
National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Щодо проблеми класифікації фразеологізмів у сучасній німецькій мові
К Надточій, О Лазебна
Молодий вчений, 65-67, 2019
42019
тична організація автомобілебудівної термінологічної лексики сучасної німецької мови
ВА Котвицька, ОА Лазебна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2017
42017
Teaching students of information technology specialties english writing
O Lazebna, N Dychka, V Kotvytska
Advanced Education, 11-15, 2016
42016
Структурно-семантичне наповнення й комунікативно-прагматичні характеристики новинних заголовків сучасної німецькомовної преси
ММ Цимбаліста, ВА Котвицька, ОА Лазебна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2019
32019
Прислівники та дієприслівники оцінки в сполученні з лексико-семантичною групою дієслів зорового сприйняття в сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії
ОА Лазебна
Одеський лінгвістичний вісник, 52-56, 2015
32015
Придієслівні прислівники оцінки в соціолінгвістичному аспекті (на матеріалі австрійської художньої прози)
ОА Лазебна
Мовні і концептуальні картини світу, 257-264, 2013
32013
До питання про зону норми в структурі оцінної шкали
О Лазебна
Studia linguistica, 343-346, 2013
32013
Humour from a linguistic perspective: The problem of classification
O Lazebna, O Bezzubova, V Kotvytska, I Bakhov
Revista EntreLinguas, e022014-e022014, 2022
22022
Тематична класифікація термінологічної лексики військово-політичного дискурсу (на матеріалі сучасних німецькомовних часописів)
ОА Яременко, ОА Лазебна
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 12021185, 2021
22021
CLIL in tourism students’ multicultural competence development
I Goncharova, O Lazebna, V Kotvytska
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021
22021
Вживання прислівників оцінки у сполученні з дієсловом sich fűhlen у творах сучасних німецьких і австрійських письменників
ОА Лазебна
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
22012
До питання про емоційну оцінність метафоричних слів в сучасній художній прозі (на матеріалі німецької мови та австрійського національного варіанту німецької мови)
ОА Лазебна
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
22012
Якісні прислівники оцінки в ролі актантів дієслів у сучасній німецькій та австрійській художній прозі
ОА Лазебна, ЕА Лазебная
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012
22012
Оцінність як текстотвірний складник публіцистики (на матеріалі сучасної німецької мови)
СА Кропіна, ОА Лазебна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 0
2
До питання про валентнісну характеристику дієслів, що сполучаються з прислівниками оцінки
ОА Лазебна, НІ Дичка
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 57-59, 2017
12017
Наукові дискусії щодо статусу сучасної німецької мови Австрії
О Лазебна
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2015
12015
Прислівники й дієприслівники оцінювання в сполученні з дієсловом мовленнєвої діяльності sagen у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії
ОА Лазебна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 46-48, 2015
12015
Классификация глаголов, сочетающихся с наречиями и деепричастиями оценки, в современном немецком языке Германии и Австрии
Е Лазебная
Актуальні питання гуманітарних наук, 145-150, 2015
12015
Österreichisches Deutsch: Eine Autonome Eigenständige Sprache (Österreichisch) oder eine Regionale Akustisch-Exotische Abart des Deutschländischen Deutsch?
O Lazebna
Лінгвістичні студії, 177-181, 2014
12014
Адʼєктивні та адвербіальні англіцизми в німецькомовному газетно-журнальному дискурсі
ВА Котвицька, ОА Лазебна
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ, 81, 0
1
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20