Валентина Ивановна Стативка
Валентина Ивановна Стативка
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ФІСФ, кафедра російської мови та світової літератури
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Русский язык. 6 класс
С Львова, В Львов, М Разумовская, В Капинос, М Соловейчик, ...
Litres, 2020
1262020
Взаимосвязанное обучение умениям речевой деятельности: монография
ВИ Стативка
Сумы: редакционно-издательский отдел СумГПУ им. АС Макаренко, 2004
352004
Обучение диалогической речи на уроках русского языка
ВИ Стативка
Русский язык в школе, 17-21, 2002
242002
Взаємозв'язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів
ВІ Статівка
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
182006
Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности
ВИ Стативка
Русский язык в школе, 3-7, 2004
102004
Русский язык: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения
ЕИ Быкова, ЛВ Давыдюк, ВИ Стативка
К.: Зодиак-Еко, 2007
52007
Російська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
НГ Озерова, ГО Михайловська, ЛВ Давидюк, ВІ Статівка, Б КІ
Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005
3*2005
Предупреждение текстовых ошибок при подготовке к сочинению
ВИ Стативка
Русский язык в школе, 1993
31993
Украинский язык для китайских магистрантов специальности Русский язык и литература: концепция экспериментального учебника
ВИ Стативка, АМ Стативка, ТВ Мовчан
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2018
22018
К вопросу о соотношении некоторых методологически важных дидактических и лингводидактических понятий
ВІ Статівка
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 429-439, 2014
22014
Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности: Теоретические основы и методические рекомендации
ВИ Стативка
Сумы: СумГПУ, 2004
22004
Навчально-виховний потенціал змісту підручника для іноземних студентів
ІБ Іванова, ВІ Статівка, ОВ Похілько
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
12019
Текст в современной образовательной парадигме: теория и практика анализа текстовых категорий
ВІ Статівка
Університетська книга, 2020
2020
Методика анализа текстово-дискурсивных категорий иностранными магистрантами-филологами
В Стативка
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2019
2019
ТЕКСТОВО-ДИСКУРСИВНА КАТЕГОРІЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ: ЛІНГВО-МЕТОДИЧНА ПРОЕКЦІЯ
ВИ Стативка
Русская филология. Вестник ХНПУ имени ГС Сковороды 2 (68), 51-63, 2019
2019
Текст в системе развития родной и иностранной речевой деятельности: взаимосвязь лингвистической базы обучения в школе и вузе
В Стативка, Л Фаюань, Х Цзинь
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2019
2019
Мiжкультурна комунiкацiя в унiверситетському освiтньому просторi
СА Волков, ОМ Білик, СП Домнич, ТВ Куприна, ЛВ Сергеева, ...
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2019
2019
Текстово-дискурсивная категория ситуативности: лингво-методическая проекция
ВІ Статівка
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Ірина Іванова
В Статівка, О Похілько
Редакційна колегія, 17, 2019
2019
«Російська мова та література (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 11 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти
ЛВ Давидюк, ЛП Дядечко, ІМ Халабаджах
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20