Валентина Ивановна Стативка
Валентина Ивановна Стативка
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ФІСФ, кафедра російської мови та світової літератури
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Взаимосвязанное обучение умениям речевой деятельности: монография
ВИ Стативка
Сумы: редакционно-издательский отдел СумГПУ им. АС Макаренко, 2004
322004
Русский язык. 5 класс
С Львова, В Львов, М Разумовская, В Капинос
Litres, 2018
212018
Обучение диалогической речи на уроках русского языка
ВИ Стативка
Русский язык в школе, 17-21, 2002
142002
Взаємозв'язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів
ВІ Статівка
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
122006
Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности
ВИ Стативка
Русский язык в школе, 3-7, 2004
52004
Російська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
НГ Озерова, ГО Михайловська, ЛВ Давидюк, ВІ Статівка, Б КІ
Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005
3*2005
К вопросу о соотношении некоторых методологически важных дидактических и лингводидактических понятий
ВІ Статівка
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 429-439, 2014
22014
Русский язык: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения
ЕИ Быкова, ЛВ Давыдюк, ВИ Стативка
К.: Зодиак-Еко, 2007
22007
Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности: Теоретические основы и методические рекомендации
ВИ Стативка
Сумы: СумГПУ, 2004
22004
Совершенствуемся в речевой деятельности. 5 кл.: Пособие для учащихся
ВИ Стативка
Сумы: Изд-во СГПИ им. АС Макаренко, 1999
21999
Предупреждение текстовых ошибок при подготовке к сочинению
ВИ Стативка
РЯШ 5, 11, 1993
21993
«Украинский язык» для китайских магистрантов специальности «русский язык и литература»: концепция экспериментального учебника
А Стативка, В Стативка, Т Мовчан
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2018
2018
Национальный компонент в языковом эстетическом идеале (на примере оценки благозвучия речи русскими и китайцами)
ВІ Статівка, Т Мовчан, А Статівка, В Тяньцзюй
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Эстетическая функция языка и формирование языкового эстетического идеала
ВІ Статівка, Л Фаюань
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Роль внеаудиторной формы работы в становлении поликультурной языковой личности студента
ВІ Статівка, Х Чжан, В Тяньцзюй, Ц Бей
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
«Російська мова та література (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 11 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти
АГ Мерзляк, ДА Номіровський, ВБ Полонський, МС Якір, ОВ Гісем, ...
2018
Глава V. КОНЦЕПТЫ И ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИА ШЕРСТОБИТОВА, МЮ ОБУХОВА, ЗТ ВЕСЕЛОВА, ЛА ХОДЯКОВА, ...
Методическая лингвоконцептология: итоги и перспективы развития, 346-416, 2017
2017
«Російська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
ЛВ Давидюк, ВІ Статівка, ОЛ Фідкевич
2017
Содержание обучения русскому языку в контексте формирования профессиональной компетентности иностранных аспирантов
ВІ Статівка, Т Чень, Й Чжон, Ц Люй
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 261-265, 2017
2017
Психобіологічні механізми розвитку лінгвістичного мислення
ВИ Стативка
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20