Підписатись
Андріящук Валентина
Андріящук Валентина
Інститут ветеринарної медицини
Підтверджена електронна адреса в ivm.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичне та експериментальне обґрунтування розробки нових вакцин
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОI Горбатюк, ВВ Риженко
Ветеринарна біотехнологія, 1, 2008
262008
Бiотичнi вiдносини Fusobacterium necrophorum iз асоцiацiями аеробних мiкроорганiзмiв та iн
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОI Горбатюк, ВО Андрiящук, ОМ Жовнiр, ...
Ветеринарна бiотехнологiя, 278, 2009
82009
Стан імунокомпетентних клітин периферичної крові овець одночасно щеплених проти некробактеріозу та сальмонельозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ОМ Жовнір, ВО Андріящук, ...
Ветеринарна медицина, 304-308, 2011
62011
Iнтегральна система захисту тварин вiд фузобактерiозу (некробактерiозу)
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОI Горбатюк, ВО Андрiящук
52011
Експериментальнi дослiдження факторiв природної резистентностi у овець за одночасного щеплення проти некробактерiозу i сальмонельозу СМ Бєлiк, ПП Каменчук, МС Ющенко, ОI Горбатюк
ОМ Жовнiр, ВО Андрiящук
Ветеринарна бiотехнологiя 275 (17), 275, 2010
52010
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ (НЕКРОБАКТЕРІОЗУ)
ВП РИЖЕНКО, ГФ РИЖЕНКО, ОІ ГОРБАТЮК, ВО АНДРІЯЩУК, ...
Ветеринарна біотехнологія, 253-266, 2009
52009
Вплив наночастинок металів на активізацію метаболічних процесів у клітинах C. perfringens тип А
ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ГФ Риженко, ОМ Жовнір, ЛС Рєзніченко, ...
Ветеринарна біотехнологія, 47-56, 2017
42017
Імунобіологічна реактивність організму свиней за одночасного щеплення проти фузобактеріозу та сальмонельозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, БМ Терешко, ВО Андріящук, ...
Науковий вісник ветеринарної медицини, 134-139, 2012
4*2012
Вплив стимулюючого тканинного препарату СТП на імунобіологічну реактивність організму поросят за щеплення проти гемофільозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, БМ Терешко, ВО Андріящук, ...
Ветеринарна біотехнологія, 142-150, 2011
32011
Обґрунтування біотехнології створення асоційованих вакцин
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ОМ Жовнір, ...
Ветеринарна біотехнологія, 198-203, 2014
22014
Теоретичне та експериментальне обгрунтування використання нанотехнологій для створення імунобіологічних препаратів
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, СМ Тютюн, ...
Ветеринарна біотехнологія, 438-446, 2013
22013
Етіопатогенетичні особливості формування мікробіоценозів за некробактеріозу, ускладненого асоціативною мікрофлорою
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, БМ Терешко, ВО Андріящук, ...
Ветеринарна біотехнологія, 456-466, 2013
22013
Гематологічні та біохімічні показники периферичної крові овець, щеплених одночасно проти некробактеріозу, колібактеріозу і сальмонельозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, СМ Бєлік, ...
Біологія тварин, 323-328, 2010
22010
Гематологічні показники крові кролів, щеплених експериментальними зразками вакцин Вельшісан, Вельшісан+ AUNP Вельшісан+ AUNP-стимул
ОМ Жовнір, ВО Андріящук, ТМ Уховська, СМ Тютюн, ЄП Минцюк
Ветеринарна біотехнологія, 50-58, 2019
12019
Удосконалення поживного середовища для культивування клостридій наночастинками міді (CuNP)
ЄП Мінцюк, СА Ничик, ОІ Горбатюк, СМ Дибкова, ЛС Рєзніченко, ...
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 161-168, 2018
12018
Вплив СТП (стимулюючого тканинного препарату) на фагоцитарну активність крові у щеплених свиней
СМ Тютюн, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ГФ Риженко, ТМ Уховська, ...
Ветеринарна біотехнологія, 550-556, 2018
12018
Скринінг наночастинок металів для біотехнології ветеринарних імунобіологічних засобів
ГФ Риженко, СМ Дибкова, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ОМ Жовнір, ...
Ветеринарна біотехнологія, 206-213, 2017
12017
Мікробіологічне забруднення молока і молочних продуктів за субклінічних маститів у корів та шляхи їх попередження
ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ОМ Жовнір, ТМ Уховська, ...
Ветеринарна біотехнологія, 233-241, 2016
12016
Розроблення мультикомпонентного профілактичного препарату проти найпоширеніших бактеріозів свиней в Україні–вакцини Мультисуісан
ПП Каменчук, СМ Тютюн, ТМ Уховська, ОІ Горбатюк, ГФ Риженко, ...
Ветеринарна біотехнологія, 121-131, 2015
12015
Специфічна профілактика анаеробних інфекцій тварин в Україні
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ОМ Жовнір, ...
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20