Наталья Лысенко
Наталья Лысенко
Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"
Підтверджена електронна адреса в uman.e-u.in.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська мова для іноземних студентів: Навчальний посібник
НО Лисенко, ТП Цапко, ЕИ Светличная, ЄІ Світлична, РМ Кривко, ...
“Центр учбової літератури”, 2010
302010
Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки підприємства: принципи побудови, функції, структура
НВ Білошкурська
Економіка та держава, 24-29, 2013
162013
Метафора і символ в поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки
НО Лисенко, НА Лысенко
Вид-во ХНУ ім ВН Каразіна, 2003
152003
Застосування методів прогнозування при формуванні стратегічних альтернатив
НО Лисенко
Актуальні проблеми економіки, 82, 2008
132008
Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств: монографія
НО Лисенко, НВ Білошкурська
Умань: ВПЦ «Візаві»(Видавець «Сочінський»), 2014
102014
Методи оцінки конкурентоспроможності продукції м’ясопереробних підприємств
НО Лисенко
Актуальні проблеми економіки, 61-68, 2007
102007
Вдосконалення економічних відносин при вирощуванні та переробці цукрових буряків: Монографія
ВС Уланчук, МЮ Коденська, ВІ Пиркін
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006
102006
Стратегічні прогнози як елемент стратегічного управління підприємством
НО Лисенко
Актуальні проблеми економіки, 73, 2007
92007
Порівняльна характеристика рентгенологічних даних при вродженому вивиху стегна у дітей у до-та післярепозиційному періодах
НС Лисенко, ОП Шармазанова, ОІ Корольков, ОВ Оніщенко
Український радіологічний журнал, 11-17, 2014
72014
Застосування виробничої функції Тінберґена при аналізі інноваційної складової економічної безпеки підприємств АПК
НО Лисенко, НВ Білошкурська
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка, 30, 2012
62012
Методи економічного аналізу та їх особливості
ТА Демченко, НО Лисенко
Актуальні проблеми економіки, 179-183, 2011
52011
Дистанційний курс українська мова (за професійним спрямуванням)”. Специфіка роботи тьютора-філолога
НО Лисенко, ЛФ Дорошина
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2013
42013
Нотатки щодо деталізації дефініції терміна архетипний символ
НО Лисенко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
32015
Архетипні символи як детермінанти поетичної моделі світу
НО Лисенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
32015
Стратегія розвитку цукробурякового під комплексу Черкаського регіону
ВС Уланчук, НО Лисенко
Економіка АПК, 16-24, 2006
32006
Способи конструювання гіпотетично-фантастичного можливого світу в оповіданнях Бернара Вербера (на матеріалі збірки Larbre des Possibles)
НЄ Лисенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 72-74, 2017
22017
Аналіз засобів будови сучасних афоризмів
НО Лисенко
ББК 81.432. 1я5+ 83.3 (4Вел) я5+ 83.3 (7СПО) я5 А64, 18, 2014
22014
Позиковий капітал та необхідність його ідентифікації для цілей управління
ОО Зеленіна
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
22012
Шляхи подолання негативного впливу українсько-російського білінгвізму на мовну культуру студентів
НО Лисенко, НА Лысенко
22009
Cвітотвірний потенціал іронії у сучасній французькій постмодерно-фантастичній прозі малої форми (на матеріалі оповідань Б. Вербера)
НЄ Лисенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:«Філологія, 56-59, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20