Тетяна Богданівна Ривак, Tetiana Ryvak (orcid.org/0000-0002-9491-1109)
Тетяна Богданівна Ривак, Tetiana Ryvak (orcid.org/0000-0002-9491-1109)
Львівський національний медичний університет (Danylo Halytsky Lviv National Medical University)
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концепція DRP як частина філософії раціональної фармакотерапії, інтегрованої з системою фармацевтичної опіки
Зіменковський А. Б., Ривак Т. Б., Ханик Н. Л.
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 214-219, 2011
17*2011
Gender-related differences of stress reactions in Ukrainian combatants
OS Chaban, VH Bezsheyko, OO Khaustova, OV Burlaka, TB Ryvak, ...
Farmatsiia 65 (2), 3-10, 2018
92018
Клініко-фармацевтична складова концептуальної моделі раціональної фармакотерапії в охороні здоров’я України
ТБ Ривак
спец. 15.00. 01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та …, 2012
82012
Державний формуляр лікарських засобів. Випуск перший. Посібник МОЗ та МОН України. Державний фармакологічний центр. За ред. В.Т. Чумака, [В.І.Мальцева], А.М. Морозова, В.Д …
Зіменковський А.Б., Ривак Т.Б., Звягінцева Т.В., Миронченко С.І., Стороженко ...
К.: Моріон, 2009
7*2009
Апробація оцінки якості фармакотерапії за стандартизованою методикою PCNE V5.01 з виявлення DRP на прикладі реального клінічного випадку
Зіменковський А. Б., Ривак Т. Б.
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 8-13, 2011
62011
Pharmacotherapy assessment with reference to existing cardiological practice in Ukraine
T Ryvak, K Makukh, A Zimenkovsky, O Gorodnycha
Farmatsija 61 (1), 3-11, 2014
52014
Ліко-пов’язані проблеми фармакотерапії (DRP) та методологія їх оцінки та стандартизації
Зіменковський АБ, Ривак ТБ, Ханик НЛ
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 16-22, 2011
52011
Шляхи реалізації концепції раціональної фармакотерапії в Україні на сучасному етапі
ТБ Ривак, ОЮ Грем
ТБ Ривак, ОЮ Грем, 55-60, 2008
52008
Ін’єкційні лікові «коктейлі»: виявлення DRP як шлях до раціональної та безпечної фармакотерапії
Ривак Т.Б., Парій В.Д., Зіменковський А.Б.
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 14-22, 2012
42012
Випуск третій.[Електронний ресурс]
Д лікарських засобів України
Режим доступу: http://www. pharma-center. kiev. ua/view/formylar, 2011
42011
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Зіменковський А.Б., Федущак А.Л., Ривак Т.Б., Коваль А.Я.
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 49-54, 2008
42008
Державний формуляр лікарських засобів. Випуск четвертий. МОЗ України. Державний фармакологічний центр. Під редакцією В.Є. Бліхара, В.І. Мальцева, А.М.Морозова, В.Д. Парія, А.В …
Зіменковський А.Б., Ривак Т.Б., Макух Х.І.
Електронна версія. Режим доступу: http://www.pharma-center.kiev.ua/view/formylar, 2012
3*2012
Недоцільні призначення лікарських засобів у типовій клінічній практиці як причина нераціональної фармакотерапії
Ривак Т.Б.
Клін. фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація, 153-159, 2010
32010
Аналіз та стандартизація методів і проблем впливу на порядок лікарських призначень фармакотерапії на шляху до її раціоналізації
Зіменковський А. Б., Ривак Т. Б.
Клін. фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 81-85, 2009
32009
Assessment of drug adherence level according to the patients’ opinion: results of research in Lviv of Ukraine
T Ryvak, K Makukh, A Zimenkovsky
J Appl Pharma Sci 7 (04), 149-156, 2017
22017
Новітній глосарій з клінічної фармації: навчальний посібник МОЗ і МОН України /під заг. ред. проф. А. Б. Зіменковського
Зіменковський А. Б., Сятиня В. Я., Зупанець І. А., Єремеєва Т. В., та ін.
Львів : Кварт, 2013
2*2013
Оцінка раціональності та безпеки фармакотерапії в геріатрії (на прикладі пацієнтів травматологічного профілю)
Ривак Т.Б.
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 9-18, 2013
22013
Організаційно-методичні засади створення та діяльності клінікофармацевтичної служби у закладах охорони здоров’я України: методичні рекомендації, затверджені МОЗ України
Зіменковський А.Б., Морозов А.М., Парій В.Д., та ін.
Київ: Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної …, 2012
22012
Оцінка думки населення щодо якості медикаментозного лікування
Ривак Т. Б., Зіменковський А. Б.
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 9-15, 2012
22012
Liko-poviazani problemy farmakoterapii (DRP) ta metodolohiia yikh otsinky i standartyzatsii [Pharmacotherapy-related pharmacotherapy (DRP) problems and methodology for their …
AB Zimenkovskyi, TB Ryvak, NL Khanyk
Ratsionalna farmakoterapiia, 1-2, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20