Наталя Пархаєва
Наталя Пархаєва
Київський національний торговельно-економічний університет, КНТЕУ, кандидат технічних наук, доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми та перспективи розвитку логістичної інфраструктури в Україні
НВ Пархаєва, БВ Колосова
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 2 (1 …, 2013
62013
Технологія напівфабрикату багатофункціонального призначення з гарбуза
НВ Пархаєва
-19.05. 2000–Харків: ХДАТОХ, 2000,-21с, 0
5
Маркетингово-логистический комплекс товаропроводящей системы
НВ Пархаева
Экономика Украины, 122-133, 2016
12016
Інноваційне підґрунтя логістичних процесів сучасних товаропровідних систем
НВ Пархаєва
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 262, 2009
12009
CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMING OF THE CUSTOMS SYSTEM
NV Рarkhaieva
Slovak international scientific journal 1 (20), 3-5, 2018
2018
THE SYSTEM OF SELLING GOODS IN THE FMCG SEGMENT IN THE UKRAINIAN MARKET
NV Рarkhaieva
II International Scientific Conference The Modern Trends in the Development …, 2018
2018
MODEL OF THE REGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS COMPLEX
NV Рarkhaieva
International scientific conference The Formation of a Modern Competitive …, 2018
2018
Удосконалення товаропровідних систем на ринку FMCG
НВ Пархаєва
International Scientific-Practical Conference Economic Innovative potential …, 2016
2016
Методи стимулювання продажу на підприємствах роздрібної торгівлі України
НВ Пархаєва, ВЛ Гановський
Регіональна економіка та управління, С.113-119., 2016
2016
Partnerships mechanism in the distribution system
N Parkhaieva
Modern scientific researchers and developments: theoretical value practical …, 2016
2016
СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
НВ Пархаєва, БВ Колосова
SWorld, 2012
2012
Інформаційне забезпечення управління маркетингово-логістичним комплексом товаропровідної системи
НВ Пархаєва
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
Features of formation partnership in sistem “the manufcturer (suppler) - retail”
N Parhaeva
Modern trends in scientific thought developmtnt / Economsc Sciences, http …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13