Юрий Науменко
Юрий Науменко
Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного
Підтверджена електронна адреса в ipmach.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Low frequency sloshing analysis of cylindrical containers with flat and conical baffles
V Gnitko, Y Naumemko, E Strelnikova
International Journal of Applied Mechanics and Engineering 22 (4), 867-881, 2017
292017
Free and forced vibrations of liquid storage tanks with baffles
E Strelnikova, V Gnitko, D Krutchenko, Y Naumemko
J. Modern Technology & Engineering 3 (1), 15-52, 2018
82018
Liquid Induced Vibrations of Truncated Elastic Conical Shells with Elastic and Rigid Bottoms
YV Naumenko, VI Gnitko, EA Strelnikova
International Journal of Engineering & Technology 7 (2.23), 335-339, 2018
22018
Чисельне моделювання коливань рідини в складених оболонках обертання при перевантаженнях
ВЮ Кылынык, ВИ Гнитько, ЮВ Науменко, ЛВ Розова
Прикладні питання математичного моделювання, 115-121, 2018
12018
Численное моделирование колебаний жидкости в составных оболочках вращения при перегрузках
ВЮ Кылыннык, ВИ Гнитько, ЮВ Науменко, ЛВ Розова
Прикладні питання математичного моделювання, 115-121, 2018
12018
АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В ЖОРСТКИХ РЕЗЕРВУАРАХ ПРИ ПАРАМЕТРИЧНОМУ ЗБУДЖЕННІ
ОО Стрельнікова, ДВ Крютченко, ЮВ Науменко, ОО Усатова
Прикладні питання математичного моделювання 2 (1), 123-132, 2019
2019
Метод сингулярных интегральных уравнений в задачах колебаний жидкости в коаксиальных оболочках
ЮВ Науменко, ЛВ Розова, ЕА Стрельникова, ОА Усатова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, серія …, 2019
2019
Коливання рідини в циліндрично-конічній оболонці під дією вертикального збудження
ВЮ Килинник, ОВ Тишковець, ДВ Крютченко, ЮВ Науменко
НТУ" ХПІ", 2019
2019
АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ КОЛЕБАНИЙ ЖИДКОСТИ В ЖЕСТКИХ РЕЗЕРАУАРАХ ПРИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ВОЗБУЖДЕНИИ
ЕА СТРЕЛЬНИКОВА, ДВ КРЮТЧЕНКО, ЮВ НАУМЕНКО, ОА УСАТОВА
2019
A comparative analysis of axisymmetric vibrations of conical and cylindrical fluid-filled elastic shells
K Degtyarev, V Gnitko, Y Naumenko, Е Strelnіkova
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, серія …, 2018
2018
Порівняльний аналіз власних коливань пружних циліндричних та конічних оболонок, частково заповнених рідиною
ВІ Гнитько, ЮВ Науменко, ОВ Тишковець
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Метод дискретных особенностей в задачах колебаний жидкости в сферических цистернах
VI Gnitko, YV Naumenko, ЕА Strelnіkova
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, серія …, 2017
2017
NUMERICAL SIMULATION OF SLOSHING IN MULTI-BAFFLED CONTAINERS
L Kruszka, V Gnitko, Y Naumenko, E Strelnikova
2017
МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОБОДНЫХ И ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ОТСЕКАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ЖИДКОСТЬ
ВИ ГНИТЬКО, ДВ КРЮТЧЕНКО, ЮВ НАУМЕНКО, ЕА СТРЕЛЬНИКОВА
Херсонського національного технічного університету, 71, 2017
2017
Комп’ютерна модель урахування наукової діяльності працівників системи освіти
ВІ Гнітько, КГ Дегтярьов, МЛ Мироненко, НН Кизилова, ЕН Соловьева, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15