Олександр Вовк
Олександр Вовк
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Державотворча діяльність УПА
О Вовк
Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів/Я …, 2004
52004
Основні завдання української дитячої літератури [Електронний ресурс]
О Вовк
Режим доступу до статті: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Apsf_lil …, 0
5
Короткий нарис діяльності УПА та її запілля на ПЗУЗ і в прилеглих регіонах у 1943—1946 рр.
О Вовк
Український визвольний рух, 2006
42006
Основні завдання української дитячої літератури (роздуми над проблемою)
ОВ Вовк
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2009
32009
До питання про першого командира Української повстанської армії
О Вовк
Український визвольний рух, 2003
32003
Встановлення радянської влади і насильницька трансформація традиційного життя села
О Вовк
Етнічна історія народів Європи, 44–50-44–50, 2008
22008
Останній генерал УПА: до біографії Василя Кука
О Вовк
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, 254-257, 2003
22003
Диверсійна група УПА «Схід»
О Вовк
Український визвольний рух, 2012
12012
Деякі питання спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування
ОВ Вовк
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2011
12011
Червоний партизанський рух в Україні і органи НКВС-НКДБ (1941-1944 рр.)
ОВ Вовк
Сумський історико-архівний журнал, 2010
12010
Преса української еміграції як джерело вивчення культури, освіти та повсякденного життя українців (1920-ті роки)
ОВ Вовк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Специфіка проведення семінарських занять із вивчення життєпису письменників
О Вовк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Аналіз самогубства з опорою на твір Альбера Камю «Міф про Сізіфа»
О Вовк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
ІНОСЛАВНІ ХРИСТИЯНСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ У ХІХ–ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
Н Венгер, О Вовк, М Галанов, Р Голій
Петру Григоровичу Душейку, 100, 2017
2017
ОСНОВНІ ІДЕЇ НАРОДНИЦТВА У ПАРАДИГМАЛЬНОМУ АСПЕКТІ
ОВ Вовк
Молодий вчений 44 (4.3), 45, 2017
2017
Українська історіографія Холодноярської повстанської організації (кінець 1910-х–початок 1920-х рр.)
ОВ Вовк
2016
«Міжрайонний штаб визвольної боротьби»: історія антикомуністичної повстанської організації на Охтирщині (1931–1933 рр.)
О Вовк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
2016
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФОТОГРАФІЧНИЙ ТВІР» В УКРАЇНІ
С Сударіков, К Омельчук, О Вовк
ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 235, 2015
2015
Поняття готовності та її основні характеристики
О Вовк
Нова педагогічна думка, 36-39, 2015
2015
КАЗКОТВОРЧІСТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ОВ Вовк
Редакційна колегія, 44, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20