Пасєчко Н.В., Pasyechko Nadiya
Пасєчко Н.В., Pasyechko Nadiya
Професор кафедри внутрішньої медицини №1, Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи сестринської справи
НВ Пасєчко
Тер нопіль: Укрмедкнига, 1999
511999
Основи сестринської справи
НВ Пасєчко
Тер нопіль: Укрмедкнига, 1999
511999
Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях
МІ Швед
392006
Ультраструктура клiтин i тканин Навчальний посiбник-атлас
КС Волков
211997
Морфологія кишки при опіковій хворобі та після корекції ентеросорбентами
НВ Пасечка
ступеня доктора мед. наук: спец. 14. 03. 16 Гістологія, цитологія…, 1996
171996
Патологія щитоподібної залози та вагітність
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, СМ Геряк, ЛП Мартинюк, ІВ Смачило, ...
Вісник наукових досліджень, 54-56, 2009
82009
Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та ефективність його корекції
НВ Пасєчко, СВ Гнат, ІІ Свистун, ЛВ Наумова
Міжнародний ендокринологічний журнал, 98-101, 2015
72015
Вплив препарату Гуарем на масу тіла та основні показники ліпідного і вуглеводного обміну у пацієнтів із надмірною масою тіла чи ожирінням
НВ Пасєчко, ГЯ Лой, ІІ Свистун
Міжнародний ендокринологічний журнал, 31-36, 2014
52014
Influence of Subclinical Hypothyroidism on Women Reproductive Function and Efficiency of its Correction
NV Pasiechko, SV Hnat, ІІ Svystun, LV Naumova
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), 98-101, 2015
32015
Порушення репродуктивної функції жінки на тлі дисфункції щитоподібної залози (огляд проблеми)
НВ Пасєчко, СВ Гнат
Міжнародний ендокринологічний журнал, 97-102, 2014
32014
Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, НВ Скрипник, ІІ Свистун, ІВ Голик
Міжнародний ендокринологічний журнал, 83-86, 2012
32012
Зміни показників вуглеводного і ліпідного обміну у хворих із синдромом гіпотиреозу
ОП Кіхтяк, НВ Скрипник, НВ Пасєчко
Вісник наукових досліджень, 27-28, 2012
32012
Взаимосвязь функции щитовидной железы и развитием андрогенного дефицита у мужчин
ТИ Крицкий, НВ Пасечко
Norwegian Journal of Development of the International Science, 2019
22019
Correlation of hypothyroidism and androgen deficiency in men of different periods of mature age
TI Krytskyi, NV Pasiechko
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine) 14 (1), 35-39, 2018
22018
До проблеми духовного виховання студентів медичних вузів
НВ Скрипник, ПФ Дудій, НВ Пасєчко
Медична освіта, 2013
22013
Взаимосвязь гипотиреоза и андрогенного дефицита у мужчин в разные периоды зрелого возраста
ТИ Крицкий, НВ Пасечко
Международный эндокринологический журнал 14 (1), 2018
12018
Фармакогенетичні аспекти дії метформіну у хворих на цукровий діабет 2-го типу
НВ Пасєчко, ОМ Олещук, ГЯ Лой
Міжнародний ендокринологічний журнал, 66-72, 2016
12016
The Efficiency of Using α-glucosidase Inhibitors in Patients with Diabetes Mellitus Type 2 and Obesity
NV Pasiechko, HY Loi, LP Mazur, IP Savchenko
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), 75-78, 2015
12015
Изучение влияния субклинического гипотиреоза на репродуктивную функцию женщины и эффективность его коррекции
НВ Пасечко, СВ Гнат, ИИ Свистун, ЛВ Наумова
Международный эндокринологический журнал, 2015
12015
Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, ВМ Кульчінська, МА Джула
Международный эндокринологический журнал, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20