Олена Луценко
Олена Луценко
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра соціальної роботи і МСКД
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гендерна освіта й педагогіка
ОА Луценко
Основи теорії гендеру: навчальний посібник, 476-503, 2004
462004
Жіноче начало в українській ментальності
ОА Луценко, ЛО Смоляр
Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні, 10-20, 1999
19*1999
Ґендерна абетка для педагогів:[методичні рекомендації для вчителів щодо реалізації ґендерної складової в навчально-виховному процесі початкової школи]/ОА Павлущенко, НМ Луценко
ОА Луценко
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2010
62010
Гендерна освіта в вузі: В 2-х ч.–Ч. 1: Спецкурси: Навчально-методичний посібник для викладачів соціально-гуманітарних дисциплін та студентів вищих навчальних закладів
ЛО Бут, ОА Луценко
Суми: СумДПУ, 2001
62001
История женского движения в Украине
ЕА Луценко
История и теория феминизма. Курс лекций, 322-345, 1996
51996
Етнопедагогічний ідеал матері та батька в українській традиції
ОА Луценко, ГВ Приходько
Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки, 87-93, 2013
12013
Формування гендерної культури засобами освіти
ОА Луценко
Видавництво СумДУ, 2005
12005
Жіночі символи в контексті традиційного світогляду (міфологічна школа О. Потебні)
ОА Луценко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
12004
Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного періоду
АО Поляничко, ОВ Гончаренко, ОВ Знобей, ІМ Іонова, ГВ Кирилюк, ...
2020
Філософія та культура статі: ґендерний аналіз
ОА Луценко
ФОП Цьома СП, 2019
2019
Гендерна педагогіка: навчальний посібник
ОА Луценко, ЛО Булатова, ОВ Гончаренко, ОМ Клочко, ...
Суми, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ГЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
П століть для України, С Вихор, Т Говорун, Т Дороніна, О Кікінежді, ...
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ, 2017
2017
Закордонний досвід взаємодії між державними інституціями та НУО у справі соціально-правового захисту дітей від проявів насильства та жорстокого поводження
ОА Луценко, КА Хаврат
Соціальна підтримка сім ї та дитини у соціокультурному просторі громади …, 2017
2017
Гендерна педагогіка і психологія: навчально-методичний комплекс
ОА Луценко, АВ Приходько
2017
ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДЩИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
В Кравець, О Луценко, Т Титаренко
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рівність …, 2016
2016
Важливим завданням сучасної школи є створення сприятливого освітнього творчо-розвивального середовища на засадах особистісно-орієнтованого підходу та дитиноцентризму, де кожна …
О Кікінежді, В Кравець, І Кон, С Максименко, О Луценко, Н Павлущенко
ББК 72+ 74 Н 34, 91, 2016
2016
Врегулювання проблеми домашнього насильства на державному рівні (на прикладі ґендерної політики Норвегії)
ОА Луценко
Aktualne pytania i problemy rozwoju nauk społecznych, 187-190, 2016
2016
Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та механізми подолання: навчально-методичний посібник
ОА Луценко
Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та механізми …, 2016
2016
Трудове виховання за статтю в умовах українського села: застосування гендерної теорії до реконструкції досвіду родинного виховання ХІХ–поч. ХХ ст.
О Луценко, Г Приходько
Гендерна парадигма освітнього простору, 39-46, 2015
2015
Формування мовної компетенції студентів технічного вишу на заняттях з української мови за професійним спрямуванням
ОА Луценко, ЕА Луценко
ДонНТУ, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20