Кафедра німецької та французької мов
Кафедра німецької та французької мов
V. N. Karazin Kharkiv National University / ХНУ імені В.Н..Каразіна
Verified email at karazin.ua
TitleCited byYear
Дискурсивні властивості мовленнєвого акту натякання (на матеріалі сучасної німецької мови)
ОМ Бєлозьорова
На здобуття наук. ступеня канд. філол. наук 10 (04), 0
15
Етнокультурне виховання. Нормативно-правове забезпечення: Міжнародний та вітчизняний рівень (Методичні рекомендації)
ЛМ Маєвська
Житомир: ЖДУ, 2007
122007
Особливості формування етнокультурної компетентності майбутнього педагога в контексті глобалізаційних зрушень
ЛМ Маєвська
Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2006
82006
Афіксальні віддієслівні іменники на позначення дії у сучасній німецькій мові: семантика, парадигматика та синтагматика
НГ Іщенко, ЛМ Ягупова, ЛД Маєвська
4
Курс лекцій з дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес»
ПТ Гусєва
32012
Парадигми рецептивної критики (з досвіду Констанцької школи та школи «Критики читацької реакції»)
ОМ Шумська
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 05 «Порівняльне літературознавство …, 0
3
Поліпарадигмальний підхід до перекладу прецедентних імен
ГВ Тащенко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2017
2*2017
Карл Шмітт про історичну ментальність та сутність Веймарської конституції
ЛМ Шумський
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
22016
Підготовка форматорів до роботи в системі підвищення кваліфікації державних службовців у Франції.
О Гончаренко
Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний …, 2015
2*2015
Завдання, функції, принципи організації самостійної роботи студентів гуманітарних університетів Франції
ІС Руднєва
Теорія та методика навчання та виховання, 127-134, 2014
22014
Французский опыт профессионализации форматоров системы повышения квалификации государственных служащих
О Гончаренко
Современные проблемы и перспективы развития педагогики и психологии., С. 80–86., 2014
22014
Використання сучасного педагогічного інструментарію в професійній освіті державних службовців: французький досвід та українські перспективи
О Гончаренко
Новий Колегіум, 2013
22013
Аналіз педагогічного інструментарію викладачів системи підвищення кваліфікації державних службовців (досвід Франції)
О Гончаренко
Наукові записки Малої академії наук України, .196-201, 2013
22013
Карл Шмітт і апологія механізму держави Томаса Гоббса
ЛМ Шумський
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2012
22012
До концептуалізації поняття сильної держави в політичних поглядах Карла Шмітта
ЛМ Шумський
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
22011
Streiflichter aus Deutschland
ПТ Гусєва, ГВ Гоголєва, СФ Корогодіна
Харків: Ранок, 2009
22009
Streiflichter aus Deutschland
ПТ Гусєва, ГВ Гоголєва, СФ Корогодіна
Харків: Ранок, 2009
22009
Комп’ютерні лінгвотехнології Germanistik: Deutsch. Romanistik: Fraςe.
ПТ Гусєва, ЛП Кургут, ЗГ Огнівенко
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2005
22005
О некоторых психологических аспектах интеркультурной коммуникации
ПТ Гусева
Вісник Харківського національного університету, 57-63, 2000
22000
Формирование коммуникативной компетенции: опыт обучения иностранным языкам в Лингвистическом центре
ЗГ Огнівенко
Проблеми сучасної освіти, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20