Кафедра німецької та французької мов
Кафедра німецької та французької мов
V. N. Karazin Kharkiv National University / ХНУ імені В.Н..Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Дискурсивні властивості мовленнєвого акту натякання (на матеріалі сучасної німецької мови)
ОМ Бєлозьорова
На здобуття наук. ступеня канд. філол. наук 10 (04), 0
17
Етнокультурне виховання. Нормативно-правове забезпечення: Міжнародний та вітчизняний рівень (Методичні рекомендації)
ЛМ Маєвська
Житомир: ЖДУ, 2007
122007
Особливості формування етнокультурної компетентності майбутнього педагога в контексті глобалізаційних зрушень
ЛМ Маєвська
Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2006
82006
Афіксальні віддієслівні іменники на позначення дії у сучасній німецькій мові: семантика, парадигматика та синтагматика
НГ Іщенко, ЛМ Ягупова, ЛД Маєвська
5
Завданнѐ, функції, принципи організації самостійної роботи студентів гуманітарних університетів Франції
ІС Руднюва
Теоріѐ та методика навчаннѐ та вихованнѐ 35, 124-132, 2014
32014
Методичне та педагогічне забезпечення як чинник удосконалення безперервної професійної освіти держаних службовців (досвід Франції)
О Гончаренко
Зб. наук. праць Військового інституту Київського національного університету …, 2013
32013
Streiflichter aus Deutschland
ПТ Гусєва, ГВ Гоголєва, СФ Корогодіна
Харків: Ранок, 2009
32009
Streiflichter aus Deutschland
ПТ Гусєва, ГВ Гоголєва, СФ Корогодіна
Харків: Ранок, 2009
32009
Комплексная метафора в художественном тексте
СМ Корінь
Вісник Харків. нац. ун-т імені ВН Каразіна., 2006
32006
Поліпарадигмальний підхід до перекладу прецедентних імен
ГВ Тащенко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2017
2*2017
Карл Шмітт про історичну ментальність та сутність Веймарської конституції
ЛМ Шумський
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
22016
Підготовка форматорів до роботи в системі підвищення кваліфікації державних службовців у Франції.
О Гончаренко
Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний …, 2015
2*2015
Французский опыт профессионализации форматоров системы повышения квалификации государственных служащих
О Гончаренко
Современные проблемы и перспективы развития педагогики и психологии., С. 80–86., 2014
22014
Використання сучасного педагогічного інструментарію в професійній освіті державних службовців: французький досвід та українські перспективи
О Гончаренко
Новий Колегіум, 2013
22013
Аналіз педагогічного інструментарію викладачів системи підвищення кваліфікації державних службовців (досвід Франції)
О Гончаренко
Наукові записки Малої академії наук України, .196-201, 2013
22013
Курс лекцій з дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес»
ПТ Гусєва
22012
Карл Шмітт і апологія механізму держави Томаса Гоббса
ЛМ Шумський
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2012
22012
До концептуалізації поняття сильної держави в політичних поглядах Карла Шмітта
ЛМ Шумський
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
22011
Комп’ютерні лінгвотехнології Germanistik: Deutsch. Romanistik: Fraςe.
ПТ Гусєва, ЛП Кургут, ЗГ Огнівенко
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2005
22005
О некоторых психологических аспектах интеркультурной коммуникации
ПТ Гусева
Вісник Харківського національного університету, 57-63, 2000
22000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20