Оксана Серняк
Оксана Серняк
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, кандидат педагогічних наук, доцент
Verified email at elr.tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів.
ОМ Серняк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
192008
Професійно-фахова підготовка вчителя іноземної мови для нової української школи
О Серняк
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, 2019
12019
Использование коллективных форм организации обучения в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла в высшем учебном заведении
ОМ Серняк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
12011
Застосування колективних форм організації навчання у процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу у вищому навчальному закладі
ОМ Серняк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
12011
Формування емоційного інтелекту студента-гуманітарія: компаративний та методико-експериментальний аспекти (англ. мовою)
ІП Гринчук, ОМ Серняк
Мистецтво та освіта, 2020
2020
Teaching of talk versus language teaching in the EFL classroom
OM Sernyak
2019
Реалізація функціонально-комунікативного підходу в процесі впровадження колективних технологій навчання іноземних мов
ОМ Серняк
Вид-во НаУОА, 2018
2018
Технології ситуативного моделювання у формуванні мовленнєво-дискурсивної компетентості студентів факультету іноземних мов в іншомовному спілкуванні
O Serniak
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Tехнологии ситуационного моделирования в формировании речевой дискурсивной компетентности студентов факультета иностранных языков в иноязычном общении
О Серняк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Формування готовності студентів факультету іноземних мов до проходження педагогічної практики у школі
О Серняк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Формирование готовности студентов факультета иностранных языков к прохождению педагогической практики в школе
О Серняк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Гендерні освітні технології як засіб забезпечення гуманітарної парадигми навчання іноземних мов
СО Михайлівна
Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний …, 2016
2016
Vocabulary Builder. Навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів 1 курсу факультету іноземних мов
БЛБ Серняк О.М.
Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного …, 2016
2016
Grit of Women. Selected Stories. Student's Guide to Home Reading. Мужність жінки. Вибрані оповідання. Навчально-методичний посібник для читання англійською мовою для студентів …
СО М.
Тернопіль: Підручники і посібники, 2016
2016
Комунікативно-орієнтоване навчання іноземних мов. Бар’єри та шляхи подолання перешкод
О Серняк
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
2015
Roald Dahl. Selected Stories. Student's Guide to Home Reading. Навчально-методичний посібник для читання англійською мовою за творами Роальда Даля (рекомендовано Міністерством …
СО М.
Тернопіль: Підручники і посібники, 2014
2014
Підвищення рівня іншомовного спілкування: колективні технології навчання іноземних мов у порівнянні з фронтально-класною формою
ОМ Серняк
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
2013
Колективна навчально-пізнавальнa діяльність як ефективний чинник успішного опанування іноземною мовою
ОМ Серняк
Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
2012
Selected Stories for Home Reading: вибрані твори для домашнього читання англійською мовою. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов (рекомендовано …
СО М.
Тернопіль: Підручники і посібники 1, 176с., 2010
2010
Організаційне забезпечення колективних форм роботи на занятті з іноземної мови
О Серняк
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20