Follow
Оксана Серняк
Оксана Серняк
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, кандидат педагогічних наук, доцент
Verified email at elr.tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів.
ОМ Серняк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
242008
Виокремлення компонентів готовності до професійного саморозвитку: інтеграція існуючих підходів
ЕО Остапенко
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2011
112011
Професійно-фахова підготовка вчителя іноземної мови для нової української школи
ОМ Серняк
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, 2019
32019
Управлінський аспект професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя дисциплін гуманітарного циклу
О Серняк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
32008
Комунікативно-орієнтоване навчання іноземних мов. Бар’єри та шляхи подолання перешкод
ОМ Серняк
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
22015
Использование коллективных форм организации обучения в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла в высшем учебном заведении
ОМ Серняк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
12011
Застосування колективних форм організації навчання у процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу у вищому навчальному закладі
ОМ Серняк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
12011
Інституційний аудит як інструмент підвищення інституційної спроможності органів виконавчої влади
О Серняк
Ефективність державного управління, 217-228, 2021
2021
Педагогічна практика студентів факультету іноземних мов. методичні вимоги до уроку іноземної мови
ОМ Серняк
Вектор, 2021
2021
ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В ГРЕЦІЇ ТА УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
О СЕРНЯК, Г ГРІГОРІУ
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2020
2020
Формування емоційного інтелекту студента-гуманітарія: компаративний та методико-експериментальний аспекти
ІП Гринчук, ОМ Серняк
Мистецтво та освіта, 53-56, 2020
2020
EVALUATION OF TEACHERS’PROFESSIONAL COMPETENCE IN GREECE AND UKRAINE: PROBLEMS AND SOLUTIONS
О СЕРНЯК, Г ГРІГОРІУ
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2020
2020
Формування місії держави як основа інституційного розвитку органів публічної влади
ОІ Серняк
Тернопіль: ТНПУ, 2020
2020
«QUO VADIS», БІЗНЕС В УКРАЇНІ? ЯК ЗМІНИЛИСЯ МІСІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС «QUO VADIS», BUSINESS IN UKRAINE?
О Серняк
ББК У5 Б14, 254, 2019
2019
Teaching of talk versus language teaching in the EFL classroom
OM Sernyak
2019
Реалізація функціонально-комунікативного підходу в процесі впровадження колективних технологій навчання іноземних мов
ОМ Серняк
Вид-во НаУОА, 2018
2018
Технології ситуативного моделювання у формуванні мовленнєво-дискурсивної компетентості студентів факультету іноземних мов в іншомовному спілкуванні
О СЕРНЯК
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Tехнологии ситуационного моделирования в формировании речевой дискурсивной компетентности студентов факультета иностранных языков в иноязычном общении
О Серняк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Формування готовності студентів факультету іноземних мов до проходження педагогічної практики у школі
ОМ Серняк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Формирование готовности студентов факультета иностранных языков к прохождению педагогической практики в школе
О Серняк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20