Наталья Леонідівна Сидорко
Наталья Леонідівна Сидорко
Університет державної фіскальної служби України, ННІ економіки, оподаткування та митної справи
Підтверджена електронна адреса в asta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль інвестицій у формуванні людського капіталу (методологічний аспект)
НЛ Сидорко
НЛ Сидорко.–[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://archive. nbuv. gov …, 2010
62010
Роль та значення сім’ї у формуванні людського капіталу
НЛ Сидорко
Людський фактор в економіці та його перспективи в сучасній Україні …, 2010
42010
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
НЛС К. Р. Соловей
Міжнародна науково - практична інтернет - конференція «Формування потенціалу …, 2018
2018
Україна -Люксембург: відносини без подвійнго оподаткування
СНЛ Шалігатська А.
Наука та освіта: ключові питання сучасності 8, с.53, 2018
2018
Розробка стратегії розвитку для підприємства хлібопекарської галузі
СНЛ Расторгуєва О.О.
Інституційний розвиток соціально -економічних систем: національна економіка …, 2018
2018
РОЗВИТОК ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
СНЛ Гурин А.О.
В2В МАРКЕТИНГ Збірник наукових праць X I I Всеукраїнської науково …, 2018
2018
Мале підприємництво та його роль в забезпеченні економічної безпеки держави
НЛ Сидорко
Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації:зб. матер …, 2018
2018
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
СНЛ Райчева А. О.
Збірник тез доповідей Міжнародної науково - практичної конференції …, 2017
2017
СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СНЛ Стойкова Є. С.
Міжнародної науково - практичної конференції « Сучасний стан та перспективи …, 2017
2017
Методика оцінки конкурентного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
СН Л.
зб. матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. "Економічні перспективи …, 2017
2017
Основні засади політики держави у сфері формування людського капіталу
НЛ Сидорко
Потенціал економіки країни: сучасний стан, розвиток та управління. Матеріали …, 2016
2016
Людський капітал: чи варто вкладати кошти?
НЛ Сидорко
Науково – практична Інтернет – конференція «Україна в нових реаліях …, 2015
2015
Загрози формування людського капіталу України в сучасних умовах
НЛ Сидорко
Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії …, 2014
2014
До питання щодо методики оцінки людського капіталу
НЛ Сидорко
Тенденції розвитку України в контексті сучасних євроінтеграційних процесів …, 2014
2014
Методичні підходи до формування людського капіталу України в сучасних умовах: моделювання загроз
НЛ Сидорко
Бізнес Інформ, 200-205, 2014
2014
Методические подходы к формированию человеческого капитала Украины в современных условиях: моделирование угроз
НЛ Сидорко
Бизнес информ, 200-205, 2014
2014
Зарубіжний досвід інвестиційного забезпечення формування людського капіталу
НЛ Сидорко
ЕКОНОМИКА. ФІНАНСИ. ПРАВО, С.23-27, 2013
2013
Кількісна складова формування людського капіталу в Україні
НЛ Сидорко
Наукове забезпечення процесів реформування соціально – економічних відносин …, 2012
2012
Оцінка людського капіталу:аналіз методичних підходів
НЛ Сидорко
Парус. Науково-виробничий журнал Миколаївщини, С.29-34, 2012
2012
Аналіз методологічних підходів до формування людського капіталу
НЛ Сидорко
Всеукраїнський науково - виробничий журнал Інноваційна економіка, С.185-189, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20