Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
доцент географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Загальне геоморфологічне районування території України
ВП Палієнко, МЄ Барщевський, СЮ Бортник, ЕТ Палієнко, ...
Український географічний журнал, 3-11, 2004
282004
Заповідні геоморфологічні об’єкти Українських Карпат: структура, особливості поширення та використання/Зінько Ю., Брусак В., Гнатюк Р., Кобзяк Р
Ю Зінько
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих…, 2004
102004
Проблематика створення геопарків в Українських Карпатах
ЮВ Зінько, РМ Гнатюк, СФ Благодир
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і, 273, 2006
62006
Рекреаційна оцінка рельєфу Українських Карпат
Я Кравчук, Ю Зінько, В Брусак, Р Гнатюк, Д Кричевська
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і, 155, 2006
62006
Міжнародний геопарк" Кам'яний ліс Розточчя": концепція та програма формування
ЮВ Зінько, АБ Богуцький, ВП Брусак, РМ Гнатюк, ОМ Шевчук, ...
Науковий вісник НЛТУ України 20 (16), 2010
52010
Структурний рельєф південного Розточчя
РМ Гнатюк
ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00. 04" Геоморфологія і палеогеографія…, 2002
52002
Стан і перспективи охорони геоморфологічних об'єктів українських Карпат
Ю Зінько, В Брусак, Р Гнатюк, Р Кобзяк, І Ковальчук, Я Кравчук
Науковий вісник НЛТУ України 14 (8), 2004
42004
Перспективи формування природоохоронної системи Поділля
ВП Брусак
ВП Брусак, РМ Гнатюк, ЮВ Зінько ВВ та ін, 180-187, 1998
41998
Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (перша стаття)
Р Гнатюк
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих…, 2014
22014
Розріз верхньоплейстоценового ґрунтово-лесового покриву в районі палеолітичної стоянки Межигірці 1 (Галицьке Придністер’я)
Р Гнатюк
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 95-112, 2011
22011
Рельєф української частини Мармароського геоморфологічного регіону Східних Карпат
Я Кравчук, Р Гнатюк, М Іваник
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих…, 2016
12016
Загальні риси рельєфу Мармароських і Пенінських стрімчаків Українських Карпат та їхнє місце в системі геоморфологічної регіоналізації
Я Кравчук, Р Гнатюк, М Іваник, Я Хомин
Вісник Львівського університету. Серія: Географічна, 204-220, 2013
12013
Стратегічні завдання і перспективні заходи зі збереження і сталого викоритання геоспадщини природного заповідника Медобори
ЮВ Зінько, РМ Гнатюк, МБ Іваник, ГІ Оліяр
Тайп, 2019
2019
СОЛОНСЬКИЙ РОЗРІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ПЛЕЙСТОЦЕНУ ПЕРЕДГІР’Я КАРПАТ
Р Гнатюк, І Папіш
2019
СОВРЕМЕННЫЕ МОРФОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПРЕДЕЛАХ ПАМЯТКИ ПРИРОДЫ" СТИЛЬСКА"
ІП Ковальчук, ЄА Іванов, ЮМ Андрейчук, ПМ Волошин, РМ Гнатюк
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 59-70, 2017
2017
Низькі тераси долини Стиру в середній частині Волинської височини
Р Гнатюк, Т Новак
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 101-118, 2016
2016
Оцінка георізноманітності геоморфологічних районів Верхнього і Середнього Придністер’я
Я Кравчук, Ю Зінько, Р Гнатюк, К Москалюк
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих…, 2016
2016
Геоморфосайти як складова частина українсько-польського геотуристичного шляху Гео-Карпати
Ю Зінько, І Бубняк, Р Гнатюк, Л Скакун, А Солєцкій
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих…, 2014
2014
Геолого-геоморфологічна будова та цінні природні об’єкти природного заповідника Горгани”
Р Гнатюк, В Брусак
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих…, 2014
2014
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ФОРМУВАННЯ НАДЗАПЛАВНИХ ТЕРАС Р. БУГ У РАЙОНІ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ
Р Гнатюк, Й Суперсон
Г 35 Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної…, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20