Застава Ірина Валентинівна, Zastava Iryna, Zastava I., Golovko I., Головко І.В.
Застава Ірина Валентинівна, Zastava Iryna, Zastava I., Golovko I., Головко І.В.
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна, Г І.
29*2015
Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації
ВМ Денисенко, ОМ Сорба, НМХ Л.Я. та ін. Угрин
18*2014
Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя: монографія
БО О., ГЛ М., ГІ В., ТМ П.
Харків: Право, 2016
14*2016
Suchasna politychna leksyka: entsykloped. slovnykdovidnyk/[I. Ya. Vdovychyn, L. Ya. Uhryn, HV Shypunov ta in.]
NM Khoma
132015
Ліберальна демократія: умови формування та специфіка становлення
ІВ Головко
ІВ Головко, 2010
102010
Територіальна громада: управління розвитком: монографія/за заг. ред
Ю Куц, О Решевець, І.
7*2013
Економічні інтенції лібералізму в демократичних суспільствах
ІВ Застава
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 66-72, 2008
42008
Механізми впровадження та реалізації ліберально-демократичних практик у політико-економічному вимірі
ІВ Головко
Сучасне суспільство, 35-51, 2015
3*2015
Умови становлення ліберальної демократії в контексті трансформаційних процесів на пострадянському просторі
І Застава
ХНУ імені ВН Каразіна, 2009
32009
Базові детермінанти формування ліберально-демократичних процесів у трансформаційних суспільствах
ІВ Головко
Сучасне суспільство, 13-26, 2015
22015
Стан та перспективи формування ліберальної демократії в Україні
ІВ Головко
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць.—К.: Національний …, 2009
22009
Напрямки втілення стандартів ліберальної демократії в контексті українського державотворення
ІВ Застава
Вісн. Одес. нац. ун-ту. Соціологія і політичні науки.–Одеса: Астропринт 13 …, 2008
22008
Концепції ліберальної демократії в західному політичному дискурсі: порівняльний аналіз
ІВ Застава
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2008
22008
Особливості системного підходу до визначення поняття «суспільство»
ІВ Головко
Системний підхід у дослідженні злочинності: матер. наук. конф.(м. Харків …, 0
2
Політичне маніпулювання vs свобода слова: особливості прояву у демократичних суспільствах
ІВ Головко
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2019
12019
Особливості демократичних перетворень у посткомуністичних суспільствах
ІВ Головко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
12013
Особливості державотворчих процесів у пострадянській україні в контексті ліберально-демократичних трендів
ІВ Головко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
12013
Процеси демократизації у трансформаційних суспільствах: сутнісні характеристики та специфічні ознаки
І Головко
Гілея: науковий вісник, 432-435, 2013
12013
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ІВ Застава
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2020
2020
Теоретичні підходи до визначення індикаторів демократії
ІВ Застава
Сучасне суспільство, 84-94, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20