Follow
Людмила Братченко/ Людмила Братченко/ Людмила Пуставіт/Людмила Пуставит/ Liudmila  Bratchenko
Людмила Братченко/ Людмила Братченко/ Людмила Пуставіт/Людмила Пуставит/ Liudmila Bratchenko
Криворізький державний педагогічний університет, старший викладач кафедри соціології та економіки
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Система контролінгу як чинник стабільності діяльності підприємств
ЛЕ Пустовит
Збірник наукових праць «Соціальні технології» : Актуальні проблеми теорії та …, 2012
182012
Контролінг як функція управління конкурентоспроможністю підприємства
ЛЄ Пустовіт
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/SocJGum/Staptp/2010J45/files …, 2013
62013
Специфічні ознаки бідності в українському суспільстві
ОО Комарова, ЛЄ Братченко
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 117-124, 2018
42018
Гроші як чинник соціально-психологічного впливу на людей у сучасному суспільстві
ОО Комарова, ЛЄ Братченко
22019
Безробіття в сучасній Україні: соціально-економічний та статистичний аналіз
ЛЄ Братченко, ЛС Черноус
Класичний приватний університет, 2017
22017
Забезпечення соціальних прав пенсіонерів в сучасній Україні: стан і проблеми
АА Комарова, ЕС Славина, ЛЕ Братченко
Матеріали ІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Інформаційне …, 2016
22016
Pensioners' quality of life in modern Ukraine: socio-economic and value-regulatory aspects
A Lobanova, L Bratchenko, O Komarova
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2021
12021
Фінансова грамотність як чинник розвитку ринку освітніх послуг: методика викладання спецкурсу
ОО Комарова, ЛЄ Братченко, ВІ Баюра
Видавничий дім «Гельветика», 2020
12020
Досвід зарубіжних країн з організації національних пенсійних систем-орієнтир для України
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
BoScience Publisher, 2020
12020
Контроллинг инвестиционных проектов в системе управления промышленным предприятием
ИВ Грабовец, ЛЕ Братченко, ЧЛ Сергеевна
Perspective economic and management issues Collection of scientifie articles …, 2015
12015
Соціальні функції фахівців у сфері контролінгу
ЛЕ Братченко
Міжнародна науково-практична конференція : «Інформаційне суспільство і …, 2014
12014
Контролінг як принципово нова концепція в управлінні підприємством
ЛЕ Братченко
Громадське суспільство та проблеми становлення особистості: Збірник наукових …, 2008
12008
Соціально-культурні проєкти як важливий чинник адаптації внутршньо перемішених осіб та розвитку соціального підприємництва в умовах російсько-української війни.
ІМ Онікієнко, ЛЄ Братченко, ОО Комарова, ВД Безуглова, ІВ Грабовець, ...
Вид-во «Каравела», 2023
2023
Споживчий кошик в Україні та його відповідність реаліям
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
СПД «Охотнік», 2021
2021
Intelligent Specialization as a Promising Strategy for the Sustainable Development of Industrial Regions of Ukraine (the Case of Kryvyi Rih Industrial Region)
ЛЄ Братченко, АС Лобанова, ВІ Баюра, ЮВ Візниця, ВВ Карітка
2020
Підвищення рівня життя пенсіонерів–як основна мета пенсійної реформи в Україні
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
Київ, 2020
2020
Характеристика структури системи пенсійного забеспечення сучасної України
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
ORT Publishing Schwieberdinger Str. 59 70435 Stuttgart, Germany, 2019
2019
Структура системи пенсійного забезпечення сучасної України
ЛЄ Братченко
Дніпро, Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience».-2019 …, 2019
2019
Актуальність дуальної форми навчання для набуття безробітними багатопрофільних робочих професій на потребу українського ринку праці
ЛЄ Братченко, ОО Комарова
2018
Стан сучасного ринку праці в Україні та необхідність дуальної форми навчання
ЛЄ Братченко
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20