Подписаться
František Križan
František Križan
Department of Regional Geography and Regional Development
Подтвержден адрес электронной почты в домене fns.uniba.sk - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Changing European retail landscapes: New trends and challenges
J Kunc, F Križan
Moravian Geographical Reports 26 (3), 150-159, 2018
412018
Are there differences in the attractiveness of shopping centres? Experiences from the Czech and Slovak Republics
J Kunc, F Križan, K Bilková, P Barlík, J Maryáš
Moravian Geographical Reports 24 (1), 27-41, 2016
402016
Potential food deserts and food oases in a post-communist city: Access, quality, variability and price of food in Bratislava-Petržalka
F Križan, K Bilková, P Kita, M Horňák
Applied Geography 62, 8-18, 2015
382015
Globalizácia maloobchodu: definícia základných procesov a ich analýza v slovenskej geografii maloobchodu
F Križan
Geografický časopis 61 (1), 49-68, 2009
322009
Geografia Slovenska
A Dubcová, V Lauko, L Tolmáči, J Cimra, H Kramáreková, A Krogmann, ...
Nitra: UKF, 2008
312008
Geografia maloobchodu. Úvod do problematiky
F Križan, V Lauko
Bratislava, Univerzita Komenského, 2014
302014
Nákupné centrá v Bratislave a atribúty ovplyvňujúce preferencie spotrebiteľov
F Križan, K Bilková, P Kita, J Kunc, P Barlík
Geografický časopis 67 (4), 341-357, 2015
282015
Regionálna typológia územia Bratislavy na základe dostupnosti supermarketov a hypermarketov
F Križan
Geografický časopis 59 (4), 373-385, 2007
272007
Transformation of retailing in post-communist Slovakia in the context of globalization
F Križan, K Bilková, P Kita, T Siviček
E+ M Ekonomie a Management 19 (1), 148-164, 2016
262016
Identifikácia „potravinových púští “na území mesta Bratislava aplikáciou mier dostupnosti
F Križan, L Tolmáči, V Lauko
Ekonomický časopis, 959-972, 2008
252008
Potravinársky maloobchod na Slovensku: rurálne prostredie, čas a miesto nákupu
V Lauko, L Tolmáči, F Križan
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 51, 41-55, 2008
252008
Comparing two distance measures in the spatial mapping of food deserts: The case of Petržalka, Slovakia
K Bilková, F Križan, M Horňák, P Barlík, P Kita
Moravian Geographical Reports 25 (2), 95-103, 2017
242017
Prejavy komerčnej suburbanizácie vo vybraných odvetviach hospodárstva v zázemí Bratislavy
M Šveda, F Križan
Ekonomický časopis 60 (5), 460-481, 2012
242012
Consumers preferences of shopping centers in Bratislava (Slovakia)
K Bilková, F Križan, P Barlík
Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography 10 (1 …, 2016
232016
Meranie priestorovej dostupnosti
F Križan, L Tolmáči
Horizonty dopravy 16, 6-10, 2008
23*2008
Urban retail market in Bratislava (Slovakia): Consumers perception and classification of shopping centres
F KRIŽAN, K BILKOVÁ, P KITA
23*
From school benches straight to retirement? Similarities and differences in the shopping behaviour of teenagers and seniors in Bratislava, Slovakia
F Križan, K Bilková, J Kunc, MS Madajová, M Zeman, P Kita, P Barlík
Moravian Geographical Reports 26 (3), 199-209, 2018
222018
The competitiveness of the long-distance public transportation system in Slovakia
M Horňák, T Pšenka, F Križan
Moravian Geographical Reports 21 (4), 64-75, 2013
212013
Časovo-priestorové aspekty nezamestnanosti na Slovensku v procese ekonomickej transformácie a krízy
V Lauko, F Križan, D Gurňák
XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita …, 2009
212009
Školstvo na Slovensku v kontexte regionálnych disparít
V Lauko, D Gurňák, F Križan, L Tolmáči
Prešov. 169 s, 2011
202011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20