Олег Володимирович Павлишин, Oleg Pavlyshyn, Олег Владимирович Павлышин
Олег Володимирович Павлишин, Oleg Pavlyshyn, Олег Владимирович Павлышин
Національна академія внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правова реальність як знакова система: монографія
ОВ Павлишин
Харків: Право, 2017
30*2017
Електронні експертні системи та їх використання у правозастосовчій діяльності [Текст] : монографія / О. В. Павлишин. – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2015. – 324 с.
ОВ Павлишин
Київ: Паливода АВ, 324, 2015
17*2015
Семіотичний аналіз права в контексті праксеологічних досліджень
ОВ Павлишин
Філософські та методологічні проблеми права, 48-56, 2011
152011
Правозастосування як об’єкт філософсько-правових досліджень
О Павлишин
Право України, 21-24, 2004
152004
Реформування правової системи України як філософсько-правова проблема (семіотичний підхід)
ОВ Павлишин
Юридична наука, 19-24, 2011
112011
Основні напрямки вдосконалення застосування норм права в Україні
ОВ Павлишин
Часопис Київського університету права, 32-36, 2004
102004
АНТРОПОЛОГІЧНО-ПРАВОВІ ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
О Павлишин
Філософські та методологічні проблеми права 2, 2019
92019
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ В КОНТЕКСТІ СЕМІОТИКО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ. Law Enforcement and its Characteristics in the Context of the Semiotics and Legal …
ОВ Павлишин
82017
Методологічне значення семіотики права та її місце в структурі правового пізнання
ОВ Павлишин
Право України, 160-165, 2014
82014
Філософія права: актуальні проблеми та сучасні інтерпретації: Вид. 2-е, перероб. та доп
ДВ Андреєв, ВМ Вовк, ЮВ Івченко, ОВ Павлишин
К.: НАВС, 2013
82013
Теоретичні витоки, предмет і структура семіотики права
ОВ Павлишин
Філософські та методологічні проблеми права, 44-51, 2011
82011
Оптимізація правозастосовчої діяльності: теоретико-правові та логіко-філософські засади: навч. посіб. для студ. та слухачів Навчально-наук. ін-ту заоч. та дистанц. навчання
ОВ Павлишин
Київ: Київський нац. ун-т внутрішніх справ, 2008
82008
Права людини та методологія їх дослідження крізь призму семіотико-правового підходу
ОВ Павлишин
Право України, 46-51, 2015
72015
Правова культура як показник рівня розвитку системи юридичної освіти (семіотико-правовий аспект)
ОВ Павлишин
72013
Правова праксеологія: практично-прикладні аспекти філософії права
ОВ Павлишин
Держава і право.–2004.–Вип 24, 75-81, 2004
72004
Взаємозв’язок мислення, свідомості та мови в концепціях античних мислителів
ОЛ Мартенко, ОВ Павлишин
Юридична психологія 25 (2), 31-38, 2019
62019
Правова праксеологія
ОВ Павлишин
Велика українська юридична енциклопедія: у 20, 638-642, 2017
62017
The Analysis of the Essence on the Information Society in the Legal and Philosophical Context.
MV Kostytsky, NV Kushakova-Kostytska, IV Serdiuk, OI Gvozdik, ...
Cuestiones Políticas 37 (65), 2020
52020
Семіотико-правовий аналіз основних загроз духовній безпеці суспільства та передумов їх подолання в сучасній Україні.
Павлишин
Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я:, 2018
5*2018
ПРАКСЕОЛОГІЯ ПРАВА ЯК СКЛАДОВА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
ОО Бандура
52017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20