Підписатись
Валерій Колесник
Валерій Колесник
професор екології, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в nmu.one - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення системи інформування про ризики для здоров’я населення через забруднення атмосферного повітря
АІ Горова, ЮВ Бучавий, ВЄ Колесник
Медична інформатика та інженерія, 21-25, 2016
62016
Обоснование геометрических параметров усовершенствованного горизонтального отстойника для условий водоотлива действующей шахты
ВЕ Колесник, ДВ Куликова
Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 229-239, 2012
62012
Моделювання впливу забрудненості довкілля на здоров'я людини
АІ Горова, ВЄ Колесник, АВ Павличенко
Довкілля та здоров’я 2, 3-6, 2006
62006
Моделирование процесса распространения пыли по длине горной выработки при постоянно действующем источнике
ВЕ Колесник
Науковий вісник НГА України, 49-52, 2001
62001
Совершенствование методов и техники пылевого контроля
ВИ Голинько, ВЕ Колесник
Науковий вісник НГА України, 45-49, 1998
61998
Уніфікована методика комплексного оцінювання рівня екологічної небезпеки промислових об’єктів та ефективності впровадження природоохоронних технологій
ВЕ Колесник, АВ Павличенко, ЮВ Бучавий
Техногенно-екологічна безпека, 64-69, 2018
52018
Определение параметров усовершенствованного отстойника воды для условий водоотлива действующей шахты
ВЕ Колесник, ДВ Куликова
Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 281-289, 2012
52012
Алгоритм вычисления вертикальной турбулентной диффузии загрязнителей в атмосфере по метеорологическим данным/Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників-2011»
ЮВ Бучавий, ВЕ Колесник
Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет …, 2011
52011
Математическое моделирование процесса рассеивания промышленной пыли в атмосфере
ВЕ Колесник, ЛА Головина, ВВ Богуцкая
Зб. наук. пр. НГУ, 120-130, 2006
52006
Обобщенный алгоритм диверсификации технологий обращения с породными отвалами угольных шахт
ВЕ Колесник, ВВ Федотов, ЮВ Бучавый
Науковий вісник Національного гірничого університету, 138-142, 2012
42012
Контроль пылеотложения в горной выработке по содержанию пыли в воздухе с учетом закономерности ее оседания
ВИ Голинько, ВЕ Колесник
Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал …, 2002
42002
Дослідження опору повітря протипилових респіраторів при їх експлуатації на гірничорудних підприємствах
ВЄ Колесник, СІ Чеберячко, ЮІ Чеберячко
Металлургическая и горнорудная промышленность, 118-123, 2014
32014
Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод
АІ Горова, ВЄ Колесник, ДВ Кулікова
Науковий вісник Національного гірничого університету, 92-98, 2012
32012
Методы оценки экологической опасности выбросов пыли при массовых взрывах в железорудных карьерах
ВЕ Колесник, ЮВ Бучавый, АА Юрченко
Науковий вісник НГУ 5, 113-120, 2011
32011
Комплексне оцінювання рівня екологічної небезпеки технологій буропідривних робіт із застосуванням емульсійних вибухових речовин в кар’єрах
ВЄ Колесник, АВ Павличенко, ТФ Холоденко
Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 360-370, 2018
22018
Методологія експертного оцінювання рівня екологічної небезпеки функціонування та ліквідації вугільних шахт
ВЄ Колесник, АВ Павличенко
Геотехнічна механіка, 141-150, 2016
22016
Оцінка ефективності реалізації природоохоронних заходів на вугільних шахтах
ВЄ Колесник, АВ Павличенко
НТУ" ХПІ", 2016
22016
Сопоставление динамики общего и приземного озона в условиях Карадага
ВЕ Колесник, ВА Лапченко, МВ Левченко, ГК Гущин
22009
Оптико-электронные средства оперативного контроля запыленности шахтного воздуха
ВИ Голинько, ВЕ Колесник
Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал …, 1999
21999
Методологічний підхід до комплексної оцінки рівня екологічної небезпеки, обумовленого багаторічною експлуатацією та ліквідацією вугільних шахт
ВЄ Колесник
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р., 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20