Вікторія Леонідівна Циганенко, Виктория Леонидовна Цыганенко, Viktoriia Tsyhanenko
Вікторія Леонідівна Циганенко, Виктория Леонидовна Цыганенко, Viktoriia Tsyhanenko
Kharkiv National University of Radioelektronics
Підтверджена електронна адреса в nure.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Literacy is an Important Factor in Professional Training of Modern Specialist
ВЛ Циганенко, АВ Сергієва, НО Очкурова
II International Scientific and Practical Conference Theoretical and Applied …, 2020
2020
Проблеми викладання українського фахового мовлення у технічних закладах вищої освіти
ВЛ Циганенко, АВ Сергієва
Чорноморські наукові студії : матеріали шостої всеукраїнської …, 2020
2020
Художні образи Кирила і Мефодія на сторінках "Палінодії" Захарії Копистенського
ВЛ Циганенко
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І …, 2019
2019
Висвітлення Голодомору 1932–1933 рр. на сторінках твору Василя Барки «Жовтий князь»
ВЛ Циганенко
Тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави …, 2018
2018
Лексема «щастя» у творах Г. С. Сковороди
ВЛ Циганенко
ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Спадщина Г. С. Сковороди …, 2017
2017
Формування комунікативних навичок студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей
ВЛ Циганенко
Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект. Матеріали …, 2017
2017
Людські вади в поетичній інтерпретації Климентія Зиновієва
ВЛ Циганенко
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2017
2017
Образ смерті творчості Климентія Зиновієва
ВЛ Циганенко
Слово. Символ. Ритуал: Збірник на пошану архієпископа Ігоря Ісіченка за …, 2016
2016
Деякі особливості вживання української мови в освіті та суспільному житті
ВЛ Циганенко, ТМ Кравченко
Незалежність України: витоки, утвердженнея, проспекція. Всеукраїнська науков …, 2016
2016
Reflection of the events of Berest union on the pages of Gustinskiy Chronicle
ВЛ Циганенко
Proceedings of the IX International Academic Congress “Contemporary Science …, 2015
2015
«Палінодія» Захарії Копистенського про цивілізаційно-конфесійний вибір України
ВЛ Циганенко
Междисциплинарность как тендеция современной науки : международная …, 2014
2014
Т.Шевченко «Юродивий» – минуле й сучасне
ВЛ Циганенко
Т.Г.Шевченко: постать на тлі століть : Міжвузівська науково-практична …, 2014
2014
Послання до латинян із їхніх же книг—маловідомий твір барокової полемічної літератури
В Циганенко
Вісник Книжкової палати, 35-37, 2014
2014
Козацькі барокові мотиви в епіграфічних творах Климентія Зиновіева
ВЛ Циганенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
2014
Роль курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» у формуванні духовно-моральних та професійних основ фахівця
ВЛ Циганенко, ТМ Кравченко
Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура …, 2013
2013
Образ Константинопольського патріарха Михаїла І Керулларія на сторінках «Палінодії» Захарії Копистенського
ВЛ Циганенко
Образ Константинопольського патріарха Михаїла І Керулларія на сторінках …, 2013
2013
Образ князя Володимира Великого на сторінках Густинського литопису й "Палінодії" Захарії Копистенського
ВЛ Циганенко
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
2013
Термінологія нової науково-технічної галузі − нанонауки у ХХІ ст. як чинник розбудови національної свідомості українців
ВЛ Циганенко
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. − Х. : ХНУ …, 2013
2013
Художні засоби в "Палінодії" Захарії Копистенського (на прикладі уривків ІІІ і ІV частин).
ВЛ Циганенко
Збірник наукових праць"Дослідження з лексикології і граматики української …, 2013
2013
Художні засоби в Палінодії Захарії Копистенського (на матеріалі уривків ІІІ і ІV частин)
ВЛ Циганенко
Дослідження з лексикології і граматики української мови, 134-139, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20