Підписатись
Джурило Аліна Петрівна, Dzhurylo AP
Джурило Аліна Петрівна, Dzhurylo AP
Київський університет імені Бориса Грінченка; Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ICT competence for secondary school teachers and students in the context of education informatization: global experience and challenges for Ukraine
AP Dzhurylo, OM Shparyk
Інформаційні технології і засоби навчання, 43-58, 2019
362019
Організація освіти в умовах війни: рекомендації міжнародних організацій
О Локшина, О Глушко, А Джурило, С Кравченко, О Максименко, ...
Український педагогічний журнал, 5-18, 2022
182022
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
152021
Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти: оглядове видання
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, ОО Максименко, ...
Пед. думка, 2022
132022
Актуальні проблеми управління освітніми системами у зарубіжжі: централізація і децентралізація
А Джурило
Український педагогічний журнал, 170-178, 2015
132015
Secondary education reform priorities under globalisation: the case of Ukraine in comparison with China, Germany and Poland
O Lokshyna, A Dzhurylo, O Hlushko, O Shparyk
SHS Web of Conferences 104, 01004, 2021
112021
Orhanizatsiia osvity v umovakh viiny: rekomendatsii mizhnarodnykh orhanizatsii
O Lokshyna, O Hlushko, A Dzhurylo, S Kravchenko, O Maksymenko, ...
Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal 2, 5-18, 2022
102022
Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий-червень 2020 р.): оглядове видання
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, НВ Нікольська, ...
«Авторитет» ФОП Курбанова ЮВ, 2020
92020
The European Vector of School Education Content Transformations in Ukraine
OI Lokshyna, OM Shparyk, AP Dzhurylo
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 3 (59), 7-10, 2015
82015
До питання «реформування» як однієї з ключових дефініцій у галузі освіти
АП Джурило
Нові технології навчання: наук.-метод. зб./Інститут інноваційних технологій …, 2014
82014
Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США
АП Джурило, ОЗ Глушко, ОІ Локшина, ІО Маріуц, ММ Тименко, ...
Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ, 2018
72018
Innovative approaches to formulation and development of soft skills of secondary school students in the context of Ukraine’s integration into the European education area …
A Dzhurylo, O Hlushko, O Shparyk
62021
Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї: монографія
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, НВ Нікольська, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
62021
Vidpovid svitovoi spilnoty na vyklyky COVID–19 v osviti (liutyi-cherven 2020 r.): ohliadove vydannia. Kyiv: Avtorytet
OI Lokshyna, OZ Hlushko, AP Dzhurylo, SM Kravchenko, NV Nikolska, ...
62020
Підтримка України науковою спільнотою світу
О Локшина, А Джурило, Н Нікольська, О Шпарик
Український педагогічний журнал, 7-17, 2022
52022
Вплив міжнародних порівняльних досліджень якості освіти на реформування шкільництва у Федеративній Республіці Німеччині
А Джурило
Порівняльно-педагогічні студії, 76-83, 2013
52013
Оптимізація управління шкільною освітою: досвід Польщі
АП Джурило
Педагогіка і психологія 3 (96), 32-38, 2017
42017
Реформування загальної середньої освіти у Федеративній Республіці Німеччина. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд.пед.наук. Спец.13.00.01-загальна …
ДА Петрівна
42015
До питання про навчальні втрати: термінологічний концепт у сучасному науково-педагогічному дискурсі
О Локшина, А Джурило, О Максименко, О Шпарик
Український педагогічний журнал, 6-18, 2023
32023
Decentralization in education: European policies and practices
А Джурило
Education: Modern Discourses, 29-37, 2019
32019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20