Підписатись
Джурило Аліна Петрівна, Dzhurylo AP
Джурило Аліна Петрівна, Dzhurylo AP
Київський університет імені Бориса Грінченка; Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
512021
ICT competence for secondary school teachers and students in the context of education informatization: global experience and challenges for Ukraine
AP Dzhurylo, OM Shparyk
Інформаційні технології і засоби навчання, 43-58, 2019
332019
Організація освіти в умовах війни: рекомендації міжнародних організацій
О Локшина, О Глушко, А Джурило, С Кравченко, О Максименко, ...
Український педагогічний журнал, 5-18, 2022
192022
Актуальні проблеми управління освітніми системами у зарубіжжі: централізація і децентралізація
А Джурило
Український педагогічний журнал, 170-178, 2015
132015
Secondary education reform priorities under globalisation: the case of Ukraine in comparison with China, Germany and Poland
O Lokshyna, A Dzhurylo, O Hlushko, O Shparyk
SHS Web of Conferences 104, 01004, 2021
112021
Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти: оглядове видання
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, ОО Максименко, ...
Пед. думка, 2022
102022
Orhanizatsiia osvity v umovakh viiny: rekomendatsii mizhnarodnykh orhanizatsii
O Lokshyna, O Hlushko, A Dzhurylo, S Kravchenko, O Maksymenko, ...
Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal 2, 5-18, 2022
92022
Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий-червень 2020 р.): оглядове видання
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, НВ Нікольська, ...
«Авторитет» ФОП Курбанова ЮВ, 2020
92020
The European vector of school education content transformations in Ukraine
OI Lokshyna, OM Shparyk, AP Dzhurylo
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 3 (59), 7-10, 2015
82015
До питання «реформування» як однієї з ключових дефініцій у галузі освіти
АП Джурило
Нові технології навчання: наук.-метод. зб./Інститут інноваційних технологій …, 2014
82014
Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї: монографія
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, НВ Нікольська, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
62021
Vidpovid svitovoi spilnoty na vyklyky COVID–19 v osviti (liutyi-cherven 2020 r.): ohliadove vydannia. Kyiv: Avtorytet
OI Lokshyna, OZ Hlushko, AP Dzhurylo, SM Kravchenko, NV Nikolska, ...
62020
Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США
АП Джурило, ОЗ Глушко, ОІ Локшина, ІО Маріуц, ММ Тименко, ...
Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ, 2018
62018
Підтримка України науковою спільнотою світу
О Локшина, А Джурило, Н Нікольська, О Шпарик
Український педагогічний журнал, 7-17, 2022
52022
Оптимізація управління шкільною освітою: досвід Польщі
АП Джурило
Педагогіка і психологія 3 (96), 32-38, 2017
42017
Реформування загальної середньої освіти у Федеративній Республіці Німеччина. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд.пед.наук. Спец.13.00.01-загальна …
ДА Петрівна
42015
Вплив міжнародних порівняльних досліджень якості освіти на реформування шкільництва у Федеративній Республіці Німеччині
А Джурило
Порівняльно-педагогічні студії, 76-83, 2013
42013
До питання про електронний підручник як елемент освітнього середовища
АП Джурило
Редакційна колегія, 45, 2019
32019
До питання про навчальні втрати: термінологічний концепт у сучасному науково-педагогічному дискурсі
О Локшина, А Джурило, О Максименко, О Шпарик
Український Педагогічний журнал, 6-18, 2023
22023
Підтримка ЄС інтеграції українських дітей і молоді в системи освіти держав-членів в умовах війни рф проти України: стратегічні орієнтири та успішні практики
О Локшина, А Джурило, О Максименко, О Шпарик
Український Педагогічний журнал, 6-19, 2022
22022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20