Follow
Тарас Довбуш (Taras Dovbush)
Тарас Довбуш (Taras Dovbush)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Mathematical model of a dynamic process of transporting a bulk material by means of a tube scraping conveyor
L Lyashuk, YY Vovk, B Sokil, V Klendii, R Ivasechko, T Dovbush
Agricultural Engineering International: CIGR Journal 21 (1), 74-81, 2019
112019
Research of the of bulk material movement process in the inactive zone between screw sections.
OM Trokhaniak, RB Hevko, OL Lyashuk, TA Dovbush, BV Pohrishchuk, ...
INMATEH-agricultural engineering 60 (1), 2020
82020
Evaluation of strength of carrying metal structures of trailers
P Popovych, L Poberezhny, O Shevchuk, I Murovanyi, T Dovbush, ...
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 100 (2), 2020
72020
Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем
П Попович, М Сташків, Т Довбуш
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 153-163, 2015
72015
Моделювання експлуатаційної навантаженості несучих систем розкидачів добрив типу ПРТ–10
ПВ Попович, МЯ Сташків, ТА Довбуш
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2014
72014
Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин
П Попович, О Цьонь, Т Довбуш
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 157-165, 2014
72014
Аналітичне дослідження напружено-деформованого стану складних конструктивних систем з довільним зовнішнім навантаженням
ТА Довбуш, НА Рубінець, АД Довбуш, НІ Хомик
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2015
52015
Обгрунтування модифікації методу мінімуму потенціальної енергії деформації (ММПЕД)
ТІ Рибак, ТА Довбаш, ГБ Цьонь
ХНТУСГ, 2013
52013
Evaluation technique of frame residual operational life
T Dovbush, N Khomyk, A Dovbush, B Dunets
Вісник Тернопільського національного технічного університету 93 (1), 61-69, 2019
42019
Коррозия машиностроительных сталей в средах органических удобрений
П Попович, О Цень, Т Довбуш, А Цень
Motrol. Commission of Motorization and energetics in agriculture 16 (4), 219-225, 2014
42014
Імітаційне моделювання при розрахунках на квазістатичну міцність конструктивних структур важконавантажених сільськогосподарських машин
ПВ Попович, ТІ Рибак, ТА Довбуш, ГБ Цьонь, НІ Хомик
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2013
42013
Модифікація ММПЕД для розкриття статичної невизначеності криволінійних елементів рам
ТА Довбуш, АД Довбуш, НІ Хомик
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2014
32014
Вплив лінійних розмірів елементів рами на ефективність використання ММПЕД та його модифікації
ТА Довбуш, Г Цьонь, А Довбуш
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського…, 2012
32012
Енергетичний спосіб розкриття статичної невизначеності несучих рамних стержневих систем мобільних сільськогосподарських машин
ПВ Попович, МЯ Сташків, ГБ Дутка, ТА Довбуш
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2012
32012
Деталі машин та основи автоматизованого конструювання: навчальний посібник до лабораторних робіт
РБ Гевко, НІ Хомик, ОС Жаровський, ТА Довбуш
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
22021
Результати експериментальних досліджень канатного механізму для завантаження малих складських приміщень овочами і фруктами у тарі
ТАД Р.Б. Гевко, Ю.С. Никеруй
Сільськогосподарські машини Збірник наукових статей 45 (http://eforum.lntu…, 2020
2*2020
Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності: курс лекцій для студентів напряму підготовки Будівництво
НІ Хомик, ТА Довбуш, НА Рубінець
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
22017
Прикладна механіка і основи конструювання
АД Довбуш, НІ Хомик, ТА Довбуш, НА Рубінець
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2015
22015
Методика розрахунку рами ПРТ-10
А Довбуш, ТА Довбуш
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного…, 2014
22014
Методика визначення внутрішніх силових факторів рами прт-10
ТА Довбуш, ГБ Цьонь
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20