Тарас Довбуш (Taras Dovbush)
Тарас Довбуш (Taras Dovbush)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання експлуатаційної навантаженості несучих систем розкидачів добрив типу ПРТ–10
ПВ Попович, МЯ Сташків, ТА Довбуш
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
72014
Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин
П Попович, О Цьонь, Т Довбуш
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 157-165, 2014
72014
Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем
П Попович, М Сташків, Т Довбуш
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 153-163, 2015
62015
Аналітичне дослідження напружено-деформованого стану складних конструктивних систем з довільним зовнішнім навантаженням
ТА Довбуш, НА Рубінець, АД Довбуш, НІ Хомик
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
52015
Обґрунтування модифікації методу мінімуму потенціальної енергії деформації (ММПЕД). Технічний сервіс машин для рослинництва. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка
ТІ Рибак, ТА Довбуш, ГБ Цьонь
Х.: ХНТУСГ.–2013.–Вип 134, 260-266, 0
5
Коррозия машиностроительных сталей в средах органических удобрений
П Попович, О Цень, Т Довбуш, А Цень
Motrol. Commission of Motorization and energetics in agriculture 16 (4), 219-225, 2014
42014
Mathematical model of a dynamic process of transporting a bulk material by means of a tube scraping conveyor
L Lyashuk, YY Vovk, B Sokil, V Klendii, R Ivasechko, T Dovbush
Agricultural Engineering International: CIGR Journal 21 (1), 74-81, 2019
32019
Вплив лінійних розмірів елементів рами на ефективність використання ММПЕД та його модифікації
ТА Довбуш, Г Цьонь, А Довбуш
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
32012
Енергетичний спосіб розкриття статичної невизначеності несучих рамних стержневих систем мобільних сільськогосподарських машин
ПВ Попович, МЯ Сташків, ГБ Дутка, ТА Довбуш
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
32012
Методика розрахунку рами ПРТ-10
А Довбуш, ТА Довбуш
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
22014
Методика визначення внутрішніх силових факторів рами прт-10
ТА Довбуш, ГБ Цьонь
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
22013
Імітаційне моделювання при розрахунках на квазістатичну міцність конструктивних структур важконавантажених сільськогосподарських машин
ПВ Попович, ТІ Рибак, ТА Довбуш, ГБ Цьонь, НІ Хомик
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
22013
Удосконалення методики оцінювання ресурсу роботи несучих систем сільськогосподарських машин
ТІ Рибак, ЄЙ Ріпецький, ТА Довбуш
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Пристрій для визначення кута закручування рами мобільної машини
АВ Бабій, ТА Довбуш, ПВ Попович, ТІ Рибак, АВ Бабий, ТА Довбуш, ...
22011
Розробка еластичних щіткоподібних гвинтових робочих органів для транспортування сипких матеріалів з мінімальними їх пошкодженнями
РБ Гевко, ТА Довбуш, АІ Станько
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31873, 2020
12020
Evaluation of strength of carrying metal structures of trailers
P Popovych, L Poberezhny, O Shevchuk, I Murovanyi, T Dovbush, ...
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 100 (2), 2020
12020
Feasibility study of an auger conveyor performance of the haulm removing module
A Tson, N Khomuk, T Dovbush, O Tson
Scientific journal of the Ternopil national technical university, 101-106, 2018
12018
Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Будівництво»
НІ Хомик, ТА Довбуш, НА Рубінець
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
12017
Розвиток крайової тріщини при згині тонкостінного Z-подібного профілю
ТА Довбуш, МЯ Сташків, НІ Хомик
ТНТУ, 2016
12016
Energy and integrated method in evaluation of working life of supporting systems for mobile agricultural machines
T Rybak, O Oryshchyn, T Dovbush, A Dovbush
Вісник Тернопільського національного технічного університету 81 (1), 70-76, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20