Олександр Іванович Ролік (Oleksandr Rolik, Alexander Rolick, Александр Иванович Ролик)
Олександр Іванович Ролік (Oleksandr Rolik, Alexander Rolick, Александр Иванович Ролик)
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Система управления информационно-телекоммуникационной системою корпоративной АСУ
СФ Теленик, АИ Ролик, ММ Букасов, СР Л.
Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка 45, 112–126, 2006
50*2006
Моделі управління розподілом обмежених ресурсів в інформаційно-телекомунікаційній мережі АСУ
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов
Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка 44, 234-239, 2006
402006
Модель управления перераспределением ресурсов информационно-телекоммуникационной системы при изменении значимости бизнес-процессов
АИ Ролик
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 73-82, 2007
252007
Генетичні алгоритми вирішення задач управління ресурсами і навантаженнями центрів оброблення даних
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, СА Андросов
Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы, 106-120, 2010
192010
Управління доступом до обмежених ресурсів інформаційно-телекомунікаційної мережі АСУ військового призначення
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, ПІ Терещенко
Сб. наук. праць ЦНДІ Збройних Сил України, 37, 2006
19*2006
Распределение мобильных компонентов системы управления информационно-телекоммуникационной системой
АИ Ролик, РЛ Соколовский
Век+, 2007
172007
Architecture and conceptual bases of cloud IT infrastructure management
S Telenyk, E Zharikov, O Rolik
Advances in Intelligent Systems and Computing, 41-62, 2017
162017
Управління ресурсами центрів оброблення даних
СФ Теленик, ОІ Ролік, КО Крижова
Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: XVI Всеукр. наук …, 2009
162009
Управління ресурсами центрів оброблення даних
СФ Теленик, ОІ Ролік, КО Крижова
Вісник ЛНУ імені Івана Франка, 103-119, 2009
162009
Управління навантаженням і ресурсами центрів оброблення даних при віртуальному хостингу
С Теленик, О Ролік, М Букасов, С Андросов, Р Римар
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
142009
Управління навантаженням і ресурсами центрів оброблення даних при виділених серверах
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, РВ Римар, КО Ролік
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплексі та системі, 122–136, 2009
142009
Моделі управління віртуальними машинами при серверній віртуалізації
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов, АЮ Лабунський
Век+, 2009
142009
Анализ качества функционирования элементов информационно-телекоммуникационных систем
АИ Ролик, ЕВ Глушко
Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка 48, 113–120, 2008
142008
Система управления корпоративной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой на основе агентского подхода
АИ Ролик, АВ Волошин, ДА Галушко, ПФ Можаровский, АА Покотило
Век+, 2010
132010
Управление устранением неисправностей в ИТ-системах
АИ Ролик, ЮС Тимофеева, НИ Турский
Век+, 2008
132008
Технологія управління ІТ-інфраструктурою на основі ресурсного підходу
СФ Теленик, ОІ Ролік, ММ Букасов
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 180-189, 2008
13*2008
An approach to virtual machine placement in cloud data centers
S Telenyk, E Zharikov, O Rolik
2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications …, 2016
122016
Тенденции и перспективы развития управления информационными технологиями
АИ Ролик
Век+, 2012
122012
Концепция управления корпоративной ИТ-инфраструктурой
АИ Ролик
Век+, 2012
122012
Модель управління розподілом ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи збройних сил України
СФ Теленик, ОІ Ролік, ПІ Терещенко, ОВ Літвінцов
Зб. наук. праць ННДЦ оборонних технологій і воєнної безпеки України, 34, 2006
122006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20