Петро Волянський
Петро Волянський
професор ІДУЦЗ
Verified email at mns.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кризовий менеджмент та принципи управління ризиками в процесі ліквідації надзвичайних ситуацій
СО Гур’єв, АВ Терент’єва, ПБ Волянський
Гур'єв СО, Те рент'єва АВ, Волянський ПБ—К.: Парламентське ви давництво, 2008
152008
Медицина надзвичайних ситуацій: Підручник
БД Халмурадов, ПБ Волянський
К.: Центр учбової літератури, 2016
62016
Організація державного управління при загрозі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів
ПБ Волянський
Економіка та держава, 96-99, 2014
62014
Мобільні формування Державної служби медицини катастроф: Монографія
СО Гур’єв, ПБ Волянський, СМ Миронець, АВ Терент’єва, ГГ Рощін, ...
СО Гур’єв, ПБ Волянський, СМ Миронець, АВ Терент’єва, ГГ Рощін, ФМ Новіков …, 2009
62009
Реагування на надзвичайні ситуації
ОГ Барило, ПБ Волянський, СО Гур’єв, МЛ Долгий, ОП Євсюков, ...
Навчальний посібник. Ви-во “Бланк-прес, 2014
52014
Сучасні тенденції формування компетентності державних службовців у сфері цивільного захисту
PB Volyanskiy
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2013
52013
Методологічні підходи до управління ризиками в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
ПБ Волянський
Інвестиції: практика та досвід, 134-136, 2013
52013
Визначення ресурсних потреб при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження
ПБ Волянський
Ефективність державного управління, 177-183, 2012
32012
Медичнi сили та заклади Державної служби медицини катастроф України територiального рiвня та їх визначення (методичнi рекомендацiї) та iн
ГГ Рощин, ВО Волошин, ПБ Волянський
МОЗ України, Український науково-практичний центр екстреної медичної …, 1998
31998
Можливість застосування методу ситуаційного аналізу в процесі підвищення кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту
ПБ Волянський, ОП Євсюков, АВ Терент’єва
Всеукр. наук.-практ. конф.«Державне управління у сфері цивільного захисту …, 2016
22016
Принципи взаємодії сил цивільного захисту в міжнародних гуманітарних операціях з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій
ПБ Волянський
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2013
22013
Деякі питання управління надзвичайними ситуаціями мирного типу
ПБ Волянський
Демократичне врядування, 2012
22012
Мобільні медичні формування як механізм медичного захисту за умов надзвичайних ситуацій природного і техногенного харакетру
ПБ Волянський
Інвестиції: практика та досвід, 104-106, 2011
22011
Життєзабезпечення постраждалого населення в надзвичайних ситуаціях мирного характеру
ПБ Волянський
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2011
22011
Мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій, аспекти зарубіжного досвіду
ПБ Волянський, МП Стрюк, АМ Макаренко, НВ Дрозденко, МЛ Долгий
ОРГКОМІТЕТ, 95, 0
2
Імітаційне моделювання у процесі підготовки управлінців у сфері цивільного захисту
ПБ Волянський, ОП Євсюков, АВ Терент’єва
Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія …, 2017
12017
Використання методу кейс-стаді при підвищенні кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту
ПБ Волянський, ОП Євсюков, АВ Терент’єва
12017
Підвищення рівня підготовки керівників сфери цивільного захисту за рахунок розвитку їх креативних якостей
ПБ Волянський, СП Потеряйко
Інвестиції: практика та досвід, 108-111, 2015
12015
Організаційно-правове забезпечення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
ПБ Волянський, ІС Талан
Інвестиції: практика та досвід, 86-91, 2015
12015
Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
ПБ Волянський
Інвестиції: практика та досвід, 113-117, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20