Михайло Кельман
Михайло Кельман
Професор кафедри теорії та філософії права НУ "Львівська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Загальна теорія держави і права: підручник
МС Кельман, ОГ Мурашин, НМ Хома
К.: Кондор, 105-107, 2006
8252006
Юридична наука: проблеми методології: монографія
МС Кельман
Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф, 25, 2011
1172011
Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку
М Кельман
Психологія і суспільство, 33-46, 2015
1082015
Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами): Підручник
МС Кельман, ОГ Мурашин
К.: Кондор 353, 2002
1042002
Теорія права:[навч. посібник]
МС Кельман
Тернопіль:«Поліграфіст, 1998
281998
Конституційний контроль як засіб захисту конституцій у національних правових системах континентального права
МС Кельман
Автореф... канд. юрид. наук, 2001
262001
Юридична наука як об’єкт методологічного дослідження: монографія
МС Кельман
Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф, 2011
252011
Загальна теорія держави і права: методологічні проблеми розвитку та системний аналіз: монографія
МС Кельман
Тернопіль: Терно-граф, 2007
242007
Загальна теорія права
МС Кельман, ОГ Мурашин
К.: Кондор, 106, 2002
242002
Теорія держави: навч. посіб.
МС Кельман
Тернопіль:[б. в.], 1997
231997
Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття):[навчальний посібник]
МС Кельман
Олександр Геннадійович Мурашин, Михайло Степанович Кельман–К.: Центр …, 2006
142006
Методологія як форма мислення і складова культури дослідника : Навчальний посібник для аспірантів та магістрів
МС Кельман
132017
Загальна теорія держави та права: Підручник.–3-тє видання, стереотипне
МС Кельман, ОГ Мурашин, НМ Хома
Кельман МС, Мурашин ОГ, Хома НМ–Львів: Новий Світ-2000 584, 2009
132009
Методологiчна ситуацiя у сучасному правознавствi та тенденцiї розвитку його методологiї
МС Кельман
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 4-8, 2013
122013
Аналіз традиційності і новацій у розвитку теорії держави і права
МС Кельман
Право України, 38-42, 2006
102006
Юридична техніка тлумачення норм права
ІД Шутак
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
92015
Підсумкові акти конституційної юрисдикції зарубіжних країн: їх юридична природа
М Кельман
Право України, 124-127, 2000
92000
Комплементарно-цілісна концепція праворозуміння (аспекти загальної теорії)
ГЮ Лук’янова
Національний університет" Львівська політехніка", 2013
72013
Аспекти аналізу методологічних проблем співвідношення держави та права
МС Кельман
Право України, 60-68, 2009
72009
Методологія права на сучасному етапі державотворення
МС Кельман
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер …, 2007
72007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20