Подписаться
Ganna Verovkina; G.V. Verovkina; Г.В.Верьовкіна
Ganna Verovkina; G.V. Verovkina; Г.В.Верьовкіна
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The interpolation representation of one class of random fields
GV Verovkina, VN Nagornyi
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Series: Physics …, 2005
82005
The interpolation representation of some classes of random processes
GV Verovkina
Mechanics and Mathematics 2, 9-11, 2013
72013
Інтерполяційні зображення одного класу випадкових полів
ГВ Верьовкіна, ВН Нагорний
Вісник Київського університету. Серія: фізико, 2005
42005
Peculiarities of Construction and Analysis of the Information Warfare Model with Markov Switchings and Impulse Perturbations Under Levy Approximation Conditions
IV Samoilenko, AV Nikitin, GV Verovkina
Cybernetics and Systems Analysis 57, 621-628, 2021
22021
Investigation of the interpolation representation of random processes with non-equidistance interpolation knots
GV Verovkina
ScienceRise, 50-54, 2016
12016
Конформні відображення функцій комплексної змінної
ГВ Верьовкіна, АВ Ловейкін
Київ: КНУУ ім. Тараса Шевченка, 2012
12012
Analytic Solutions of Equation for Random Evolution on a Complex Plane
I Samoilenko, G Verovkina, T Samoilenko
Austrian Journal of Statistics 52 (SI), 71-81, 2023
2023
Construction Features and Analysis of Warfare Information Model with Impulse Perturbations under Poisson Approximation Conditions
TN I. Samoilenko, G. Verovkina, A. Nikitin
Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems, 2021
2021
Особливості побудови та аналіз моделі інформаційної боротьби з марковськими перемиканнями та імпульсними збуреннями в умовах апроксимації Леві
ІВ Самойленко, АВ Нікітін, ГВ Верьовкіна
Кібернетика та системний аналіз, 136–145-136–145, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНО БОРОТЬБИ З МАРКОВСЬКИМИ ПЕРЕМИКАННЯМИ ТА ІМПУЛЬСНИМИ ЗБУРЕННЯМИ В УМОВАХ АПРОКСИМАЦІ ЛЕВІ
ІВ САМОЙЛЕНКО, АВ НІКІТІН, ГВ ВЕРЬОВКІНА
2021
INVESTIGATION OF THE APPROXIMATION OF CONTINUOUS PERIODIC FUNCTIONS ON THE TORUS
G Verovkina
IX International Scienti?c and Practical Conference «International Trends in …, 2019
2019
Навчальний посібник з дисципліни "Комплексний аналіз" Ряди та інтеграли функцій комплексної змінної
ГВ Верьовкіна
2019
Навчальний посібник з дисципліни "Комплексний аналіз" Конформні відображення функцій комплексної змінної
ГВ Верьовкіна
2019
INVESTIGATION OF THE APPROXIMATION OF CONTINUOUS PERIODIC FUNCTIONS ON THE TORUS
G Verovkina
World Science, 4-10, 2019
2019
THE INTERPOLATION REPRESENTATIONS OF STOCHASTIC PROCESSES WITH NON-EQUIDISTANCE INTERPOLATION KNOTS
G Verovkina
Web of Scholar 1 (1), 4-7, 2018
2018
THE INTERPOLATION REPRESENTATIONS OF STOCHASTIC PROCESSES WITH NON-EQUIDISTANCE INTERPOLATION KNOTS IN GROUPS WITH TWO POINTS
V Ganna
World science 1 (2 (30)), 5-9, 2018
2018
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ОДНОГО КЛАСУ ЗЛІЧЕННИХ СИСТЕМ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ
ГВ Верьовкіна
7—10 жовтня 2017 року, Луцьк—Київ, 34, 2017
2017
Research in the Interpolation Representations of Stochastic Processes in the Two Types of Interpolation Knots
G Verovkina
EUREKA: Physics and Engineering, 3-8, 2017
2017
Інтерполяційні зображення деяких класів стохастичних процесів за прямокутною решіткою вузлів інтерполяції
Г Верьовкіна
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
2017
Дослідження інтерполяційних зображень випадкових процесів за нерівновіддаленими вузлами інтерполяції
ГВ Верьовкіна
ScienceRise 11 (1 (28)), 50-54, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20