Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ; МОН України
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб.
БЄ Бачевський, ІВ Заблодська, ОО Решетняк
К.: Центр учбової літератури 400, 2009
3752009
Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія
ЛА Костирко
Х.: фактор 336, 76, 2008
2302008
Фінансовий аналіз: Навч. посібник
РО Костирко
Х.: Фактор, 216, 2007
1982007
Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб.
ВА Рач
К.:«КІС 276, 4, 2010
1942010
Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды
ЮС Шемшученко, ВЛ Мунтян, БГ Розовский
Наук. думка, 1978
1431978
Эстетическое воспитание в школе
ГП Шевченко
К.: Рад. шк, 1985
1361985
Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: монографія
ТВ Калінеску, ЮА Романовська, ОД Кирилов
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля 272, 40-43, 2007
1272007
Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия: монография
ЛА Костырко
Х.: Фактор 336, 10, 2008
1252008
Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятий: монография
ИР Бузько, ИЕ Дмитренко, ЕА Сущенко
Алчевск: ДГМИ 216, 2002
1142002
Repairing faulty genes by aminoglycosides: development of new derivatives of geneticin (G418) with enhanced suppression of diseases-causing nonsense mutations
I Nudelman, D Glikin, B Smolkin, M Hainrichson, V Belakhov, T Baasov
Bioorganic & medicinal chemistry 18 (11), 3735-3746, 2010
1112010
Управление крупным предприятием:[монография]
АВ Козаченко, АН Ляшенко, ИЮ Ладыко
К.: Либра, 2006
1052006
Финансовый анализ
РО Костирко, РА Костырко
Харків: Фактор, 2007
91*2007
Финансовый анализ
РО Костирко, РА Костырко
Харків: Фактор, 2007
91*2007
Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність підприємства: монографія
ІР Бузько, ОВ Вартанова, ГО Голубенко
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002
912002
Корпорації: управління та культура: монографія
АЕ Воронкова, ММ Баб’як, ЕН Коренєв, ІВ Мажура
Дрогобич: Вимір, 119-172, 2006
902006
Діагностика стану підприємства: теорія і практика: монографія
АЕ Воронкова
Х.: ІНЖЕК 520, 2008
882008
Колективні суб’єкти управління: формування, розвиток та психологічна підготовка
ВВ Третьяченко
К.: стилос, 392-394, 1997
881997
Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, БХ Алиев, МК Аристархова, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2014
852014
Становлення і розвиток інновацій у вищій школі
В Євтушевський, О Шаповалова
Вища освіта України, 62-66, 2006
822006
Налоговые реформы. Теория и практика
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ГА Агарков, ИВ Алексеев, ЕВ Балацкий, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2010
812010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20