Кондратенко Наталія Олегівна
Кондратенко Наталія Олегівна
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інструменти управління та методи оцінки ризиків у логістичних системах
НО Кондратенко, ОО Лобашов
Комунальне господарство міст, 343-350, 2012
252012
Теоретико-методологічні засади стратегії ресурсозбереження у регіональних економічних системах: дис.. д-ра екон. наук: 08.00. 05
НО Кондратенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра екон. наук 8 (05), 2011
202011
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент»(для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 Менеджмент організацій і …
НО Кондратенко
72015
Критерії оцінки ефективності ресурсозбереження
Н Кондратенко
Science, 20, 2010
72010
Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку готельного бізнесу в регіонах України
НО Кондратенко, ЛВ Оболенцева
Problems of Economy, 2019
62019
Удосконалення організації управління процесами енергозбереження
НО Кондратенко
НО Кондратенко, 2005
62005
Особливості ресурсозбереження у регіональних економічних системах
НО Кондратенко
Інноваційна економіка, 247-251, 2010
52010
Риторичні засоби мовленнєвого впливу в політичній телерекламі
НО Кондратенко
Психолінгвістика, 2008
32008
Впровадження концепції маркетингової логістики в процеси управління закупівельно-збутовою діяльністю промислових підприємств
НО Кондратенко
3
Екологічні аспекти ресурсоспоживання та ресурсозбереження в умовах трансформаційної економіки України
НО Кондратенко, ОР Сурменелян
Комунальне господарство міст, 287-293, 0
3
Світовий досвід управління конкурентоспроможністю промисловості країни та її регіонів
НО Кондратенко, ЛВ Оболонцева
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2016
22016
Соціально-економічні та правові аспекти міжрегіонального співробітництва
Н Кондратенко, В Ковтун
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
22014
Дослідження кризових явищ та проблеми антикризового управління в Україні
НО Кондратенко, МК Азарченкова
Збірник наукових праць ВНАУ 80 (3), 122-129, 2013
22013
Підходи до формування механізму державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі
НО Кондратенко, ЮВ Гусак
Бізнес Інформ, 20-25, 2013
22013
Механізми підвищення ефективності ресурсозбереження у регіональних економічних системах
НО Кондратенко, ВН Тарадай
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
22011
Визначення реальної динаміки витрат матеріальних ресурсів на машинобудівному підприємстві
НО Кондратенко
Національне господарство України: теорія та практика управління:[зб. наук …, 2010
22010
ОСОБЛИВОСТі УПРАВЛіННЯ РЕАЛіЗАЦієЮ іНВЕСТИЦіЙНИХ ПРОЕКТіВ НА ПіДПРИєМСТВі
НО Кондратенко, МВ Волкова
Бизнес Информ, 2019
12019
Сучасні тенденції розвитку промислового комплексу України
НО Кондратенко, МВ Волкова
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2018
12018
Теоретико-методичні засади управління організаційно-економічними змінами в організації (Theoretical and methodical bases of managing organizational and economic changes in a …
НNK Кондратенко, МMH Гнатенко, О Колонтаєвський
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2018
12018
Оцінка ефективності реалізації регіональної інноваційної політики
НО Кондратенко, МК Гнатенко
Управління розвитком, 72–78-72–78, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20