Подписаться
Кондратенко Наталія Олегівна
Кондратенко Наталія Олегівна
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інструменти управління та методи оцінки ризиків у логістичних системах
НО Кондратенко, ОО Лобашов
Комунальне господарство міст, 343-350, 2012
262012
Теоретико-методологічні засади стратегії ресурсозбереження у регіональних економічних системах
НО Кондратенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра екон. наук 8 (05), 2011
242011
Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку готельного бізнесу в регіонах України
НО Кондратенко, ЛВ Оболенцева
Problems of Economy, 2019
112019
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент»(для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 Менеджмент організацій і …
НО Кондратенко
82015
Критерії оцінки ефективності ресурсозбереження
Н Кондратенко
Science, 20, 2010
82010
Удосконалення організації управління процесами енергозбереження
НО Кондратенко
НО Кондратенко, 2005
62005
Теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком промисловості регіону
НО Кондратенко
Соціальна економіка, 93-97, 2016
52016
Особливості ресурсозбереження у регіональних економічних системах
НО Кондратенко
Інноваційна економіка, 247-251, 2010
52010
Впровадження концепції маркетингової логістики в процеси управління закупівельно-збутовою діяльністю промислових підприємств
НО Кондратенко
4
Соціально-економічні та правові аспекти міжрегіонального співробітництва
Н Кондратенко, В Ковтун
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
32014
Риторичні засоби мовленнєвого впливу в політичній телерекламі
НО Кондратенко
Психолінгвістика, 2008
32008
Екологічні аспекти ресурсоспоживання та ресурсозбереження в умовах трансформаційної економіки України
НО Кондратенко, ОР Сурменелян
Комунальне господарство міст, 287-293, 0
3
Світовий досвід управління конкурентоспроможністю промисловості країни та її регіонів
НО Кондратенко, ЛВ Оболонцева
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2016
22016
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять із дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці …
ОО Олійник
22015
Дослідження кризових явищ та проблеми антикризового управління в Україні
НО Кондратенко, МК Азарченкова
Збірник наукових праць ВНАУ 80 (3), 122-129, 2013
22013
Підходи до формування механізму державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі
НО Кондратенко, ЮВ Гусак
Бізнес Інформ, 20-25, 2013
22013
Механізми підвищення ефективності ресурсозбереження у регіональних економічних системах
НО Кондратенко, ВН Тарадай
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
22011
Визначення реальної динаміки витрат матеріальних ресурсів на машинобудівному підприємстві
НО Кондратенко
Національне господарство України: теорія та практика управління:[зб. наук …, 2010
22010
Теоретико-методичне забезпечення прийняття управлінських рішень для підприємств промислового комплексу
N Kondratenko, D Novikov
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2020
12020
Особливості управління реалізацією інвестиційних проектів на підприємстві
НО Кондратенко, МВ Волкова
Бизнес Информ, 176-181, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20