Follow
Наталія Зінукова/ Наталья Зинукова/ Nataliia Zinukova
Наталія Зінукова/ Наталья Зинукова/ Nataliia Zinukova
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації
НВ Зінукова
Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна, 2004
232004
Google cloud services as a way to enhance learning and teaching at university
TI Korobeinikova, NP Volkova, SP Kozhushko, DO Holub, NV Zinukova, ...
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
202020
Усний переклад у зовнішньоекономічній сфері: теорія і методика навчання магістрів-філологів: монографія
НВ Зінукова
Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
112017
Професійна підготовка перекладачів у сучасних умовах: вимоги ринку перекладацьких послуг
НВ Зінукова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
102014
Функції соціолектів у сучасному медійному дискурсі: питання перекладу
ВВ Зірка, НВ Зінукова
Лінгвістика ХХІ століття, 54-61, 2014
92014
Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі: монографія
НВ Зінукова, ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич, НР Петранговська, ...
Д.: ДУЕП, 2009
82009
Soft skills, their development and mastering among post graduate students
N Volkova, N Zinukova, K Vlasenko, T Korobeinikova
SHS Web of Conferences 75, 04002, 2020
72020
Методична система навчання студентів магістратури усного перекладу у зовнішньоекономічній сфері (на матеріалі англійської та української мов)
НВ Зінукова
72018
Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою:: Три базові угоди у галузі прав людини
ЛМ Черноватий, ТВ Ганічева, НВ Зінукова, ДІ Демченко, ТЄ Малеєва
Нова Книга, 2017
52017
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАН-НЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДАЧА В МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ
НВ Зінукова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2018
42018
Acquiring translation and interpreting competences: integrated approach
N Zinukova
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 18-24, 2016
42016
Integrated methodological model of interpreters’ training in multilingual society
NV Zinukova
Іноземні мови, 40-44, 2014
42014
Професійна підготовка усних перекладачів у вищому навчальному закладі
НВ Зінукова
Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда …, 2011
42011
Формування фахової компетентності усного перекладача: сучасні методологічні підходи
НВ Зінукова
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 2 (77), 53-60, 2017
32017
Особенности проявления гендерных стереотипов в текстах англоязычной публицистики: переводческий аспект
НВ Зинукова
Polilog. Studia Neofilologiczne, 235-243, 2013
3*2013
Проблема підготовки майбутніх перекладачів у сфері професійної комунікації
Н Зінукова
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
32010
Типологія вправ для формування фахової компетентності в усному послідовному професійно орієнтованому перекладі
НВ Зінукова
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 26-36, 2018
22018
Interpreters in multilingual society: aspects of bilingualism
Z Natalia
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки», 217-222, 2017
2*2017
Interaction of translation and interpreting competences in future interpreters’ training
N Zinukova
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 34 (Issue: 69 …, 2015
22015
Ератологічний аспект і критерії оцінювання якості усного послідовного професійно орієнтованого перекладу
НВ Зінукова
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20