Наталія Зінукова/ Наталья Зинукова/ Nataliia Zinukova
Наталія Зінукова/ Наталья Зинукова/ Nataliia Zinukova
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації
НВ Зінукова
Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна, 2004
212004
Google cloud services as a way to enhance learning and teaching at university
TI Korobeinikova, NP Volkova, SP Kozhushko, DO Holub, NV Zinukova, ...
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
102020
Усний переклад у зовнішньоекономічній сфері: теорія і методика навчання магістрів-філологів: монографія
НВ Зінукова
Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
102017
Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі: монографія
НВ Зінукова, ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич, НР Петранговська, ...
Д.: ДУЕП, 2009
82009
Професійна підготовка перекладачів у сучасних умовах: вимоги ринку перекладацьких послуг
НВ Зінукова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
72014
Методична система навчання студентів магістратури усного перекладу у зовнішньоекономічній сфері (на матеріалі англійської та української мов)
НВ Зінукова
62018
Функції соціолектів у сучасному медійному дискурсі: питання перекладу
ВВ Зірка, НВ Зінукова
Лінгвістика ХХІ століття, 54-61, 2014
62014
Integrated methodological model of interpreters’ training in multilingual society
NV Zinukova
Іноземні мови, 40-44, 2014
42014
Професійна підготовка усних перекладачів у вищому навчальному закладі
НВ Зінукова
Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда …, 2011
42011
Особенности проявления гендерных стереотипов в текстах англоязычной публицистики: переводческий аспект
НВ Зинукова
Polilog. Studia Neofilologiczne, 235-243, 2013
3*2013
Soft skills, their development and mastering among post graduate students
N Volkova, N Zinukova, K Vlasenko, T Korobeinikova
SHS Web of Conferences 75, 04002, 2020
22020
Формування фахової компетентності усного перекладача: сучасні методологічні підходи
НВ Зінукова
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 2 (77), 53-60, 2017
22017
Acquiring translation and interpreting competences: integrated approach
N Zinukova
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 18-24, 2016
22016
Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою:: Три базові угоди у галузі прав людини
ЛМ Черноватий, ТВ Ганічева, НВ Зінукова, ДІ Демченко, ТЄ Малеєва
Нова Книга, 2015
22015
Проблема підготовки майбутніх перекладачів у сфері професійної комунікації
Н Зінукова
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
22010
Ератологічний аспект і критерії оцінювання якості усного послідовного професійно орієнтованого перекладу
НВ Зінукова
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2018
12018
Теоретичне обґрунтування системи вправ для формування фахової компетентності в усному послідовному перекладі у зовнішньоекономічній сфері
НВ Зінукова
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАН-НЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДАЧА В МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ
НВ Зінукова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2018
12018
Навчання студентів магістратури усного послідовного перекладу
НВ Зінукова
Danish Scientific Journal, 2018
12018
Професійна підготовка перекладача у закладах вищої освіти: формування фахової компетентності усного перекладача
НВ Зінукова
Наукові записки Центральноукраїнський державний педагогічний університет …, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20