Подольський Ростислав Юрійович
Подольський Ростислав Юрійович
Луганський національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в lnau.in.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основы маркетингового управления: Учеб. пособие
МИ Белявцев
Донецк: ДонНУ, 2003
64*2003
Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник
МІ Белявцев, ВМ Воробйов, СІ Гриценко
452006
Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад./[Белявцев МІ, Воробйов ВМ, Кузнецов ВГ та ін.]; за ред. МІ Белявцева, ВН Воробйова
МІ Белявцев
К.: Донецький нац. ун 2006, 407, 2006
92006
Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність будівельних організацій/РЮ Подольский, ВГ Кузнецов
РЮ Подольський
Вісник Тернопільської академії народного господарства.–Тернопіль …, 2002
62002
Оптимізація управління запасами на залізничному транспорті
ПРЮ Гриценко С.І., Шестопалова Л.В.
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць., 104-109, 2002
52002
Інтеграція будівельного комплексу України до світового господарства
Р Подольський
дис.… канд. екон. наук, 0
5
Оцінка дієвості трансформаційних перетворень у національній економіці
РЮ Подольський
Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних …, 2005
32005
МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
АА Кульга, РЮ ПОДОЛЬСКИЙ
НАУКА Й ЕКОНОМІКА, 169, 2005
3*2005
Регламентування порядку розрахунку норм і нормативів виробничих запасів матеріальних ресурсів на залізничному транспорті
СІ Гриценко, ЛВ Шестопалова, РЮ Подольський
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003
32003
Использование метода экспертных оценок для установления значимости факторов, впияющих на величину производственных запасов на железнодорожном транспорте
С Гриценко, ЛВ Шестопалова, РЮ Подольский
Вiсник Тернопiлъсъкоi академii народного господарства: Наук. журн., 1, 2002
32002
Маркетинговий менеджмент: Навч. посiбник/Пiд заг. ред. МI Белявцева, ВН Воробйова.
МI Белявцев, ВН Воробйов
22010
Діалектика категорій маркетинг-менеджменту іноземних інвестицій в будівництві
Подольський, РЮ
Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних …, 2009
22009
Використання комплексного підходу в управлінні виробничими запасами на залізничному транспорті України
Гриценко, СІ, Шестопалова, ЛВ, Назаренко, НМ, Подольський, РЮ
Торгівля і ринок Україні. Тематичний збірник наукових праць з проблем …, 2002
2*2002
Методика розрахунку нормативу запасів матеріальнотехнічних ресурсів на залізничному транспорті
МІ Бєлявцев, СІ Гриценко, ЛВ Шестопалова, НМ Назаренко, ...
Донецьк: УкрНТЕК, 2002
22002
Аналіз кон’юнктурних тенденцій на світовому ринку металопродукції
РЮ Подольський
Доступний з: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/prvs/2007_3/1186. pdf, 0
2
Проблеми та перспективи розвитку металургійних підприємств України
Какодєй, А, Подольський, РЮ
Вісник Донецького національного університету. Серія В „Економіка і право …, 2006
12006
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОДАННЯМ ДОКУМЕНТІВ У ПЕРІОД ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО ВНЗ УКРАЇНИ
Подольський, РЮ
Вісник Донецького націо-нального університету. Серія В „Економіка і право …, 2011
2011
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НАУКОВОГО РЕЙТИНГУ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ НА ОКР «МАГІСТР» У НАДАННІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВНЗ
РЮ Подольський
Серія В. Економіка і право №, 283, 2011
2011
Теоретичні засади маркетингу освітніх послуг
Саєнко, ОО, Подольський, РЮ
Вісник Донецького націо-нального університету. Серія В „Економіка і пра-во …, 2010
2010
Управління логістикою зовнішньоекономічної діяльності: теоретико-методологічний аспект
Подольський, РЮ
Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20