Кафедра англійської мови (English Language Department)
Кафедра англійської мови (English Language Department)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові
ІЕ Сніховська
Запоріз. нац. ун-т.—Запоріжжя, 2005
252005
Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки
ОВ Малярчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010
122010
Модальність як багатоаспектна лінгвістична категорія
ЛП Войналович
Наукові записки. Серія «Філологічні науки»(Ніжинський державний університет …, 2013
92013
Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у контексті історичного розвитку системи неперервної освіти Великої Британії
ТЮ Григор’єва
Педагогічний процес: теорія і практика//Зб. наук. пр, 50-59, 2009
92009
Складноскорочені слова як особливий клас слів у сучасній англійській мові
ЛМ Чумак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 212-215, 2008
72008
Особливості творення неологізмів–телескопізмів у сучасній англійській мові (на матеріалі лексикографічних джерел)
ОВ Малярчук
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2015
62015
Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20–30-ті рр. XX століття)
ЛП Войналович
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011
62011
Концепт як основне поняття когнітивної лінгвістики
ОО Хорошун
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 158-161, 2010
62010
Розвиток дистанційної освіти у XIX-XX столітті
ОВ Малярчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 126-129, 2008
62008
Концептуальні теорії дистанційного навчання у світовій практиці
ОВ Малярчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 178-181, 2008
62008
Педагогічні умови ефективного навчання дорослих
ТЮ Григор’єва
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 148-152, 2008
62008
Редуплікація як спосіб словотвору в сучасній англійській мові
ЛМ Чумак
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
52011
Складні та складнопохідні одиниці в словотворі сучасної англійської мови
ЛМ Чумак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 265-266, 2004
52004
Брендинг міст в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальна складові
ІЛ Білюк
42016
Засоби вербалізації категорії оцінки в сучасній англійській мові (на матеріалі політичних статей з журналу The New Yorker)
ОВ Малярчук
Нова філологія, 192-197, 2014
42014
Логотипы городов как креолизованные тексты
ІЛ Білюк
Филологические науки. Вопросы теории и практики 2 (4 (3), 50-55, 2014
42014
Реклама міст у сучасному комунікативному просторі
ІЛ Білюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
42014
Концептуальна метафора: актуальні засади дослідження
ОО Хорошун
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2010
42010
Структурно-семантичні характеристики телескопних слів
ЛМ Чумак
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 78-81, 2000
42000
Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти
ЛМ Чумак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20