Кафедра англійської мови (English Language Department)
Кафедра англійської мови (English Language Department)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові
ІЕ Сніховська
Запоріз. нац. ун-т.—Запоріжжя, 2005
302005
Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у контексті історичного розвитку системи неперервної освіти Великої Британії
ТЮ Григор’єва
Педагогічний процес: теорія і практика//Зб. наук. пр, 50-59, 2009
152009
Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки
ОВ Малярчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010
142010
Брендинг міст в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальна складові
ІЛ Білюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016
132016
Модальність як багатоаспектна лінгвістична категорія
ЛП Войналович
Наукові записки. Серія «Філологічні науки»(Ніжинський державний університет …, 2013
132013
Особливості творення неологізмів–телескопізмів у сучасній англійській мові (на матеріалі лексикографічних джерел)
ОВ Малярчук
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2015
92015
Концептуальна метафора: актуальні засади дослідження
ОО Хорошун
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2010
92010
Емоційний концепт щастя: етимологічні та структурні характеристики
ОВ Малярчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 132-138, 2014
82014
Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20–30-ті рр. XX століття)
ЛП Войналович
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011
82011
Складноскорочені слова як особливий клас слів у сучасній англійській мові
ЛМ Чумак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 212-215, 2008
82008
Складні та складнопохідні одиниці в словотворі сучасної англійської мови
ЛМ Чумак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 265-266, 2004
82004
Дискурс засобів масової інформації: характерні особливості
ОО Хорошун
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
72014
Логотипы городов как креолизованные тексты
ИЛ Билюк
Филологические науки. Вопросы теории и практики, 50-55, 2014
72014
Концепт як основне поняття когнітивної лінгвістики
ОО Хорошун
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 158-161, 2010
72010
Педагогічні умови ефективного навчання дорослих
ТЮ Григор’єва
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 148-152, 2008
72008
Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти
ЛМ Чумак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018
62018
Розвиток дистанційної освіти у XIX-XX столітті
ОВ Малярчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 126-129, 2008
62008
Концептуальні теорії дистанційного навчання у світовій практиці
ОВ Малярчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 178-181, 2008
62008
Реклама міст у сучасному комунікативному просторі
ІЛ Білюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
52014
Типологія пародоксального: класифікація парадоксів у художньому тексті
ІВ Зорницька
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 192-202, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20