Кафедра англійської мови (English Language Department)
Кафедра англійської мови (English Language Department)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові
ІЕ Сніховська
Запоріз. нац. ун-т.—Запоріжжя, 2005
282005
Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки
ОВ Малярчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010
122010
Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у контексті історичного розвитку системи неперервної освіти Великої Британії
ТЮ Григор’єва
Педагогічний процес: теорія і практика//Зб. наук. пр, 50-59, 2009
122009
Модальність як багатоаспектна лінгвістична категорія
ЛП Войналович
Наукові записки. Серія «Філологічні науки»(Ніжинський державний університет …, 2013
92013
Складноскорочені слова як особливий клас слів у сучасній англійській мові
ЛМ Чумак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 212-215, 2008
82008
Концепт як основне поняття когнітивної лінгвістики
ОО Хорошун
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 158-161, 2010
72010
Особливості творення неологізмів–телескопізмів у сучасній англійській мові (на матеріалі лексикографічних джерел)
ОВ Малярчук
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2015
62015
Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20–30-ті рр. XX століття)
ЛП Войналович
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011
62011
Розвиток дистанційної освіти у XIX-XX столітті
ОВ Малярчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 126-129, 2008
62008
Концептуальні теорії дистанційного навчання у світовій практиці
ОВ Малярчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 178-181, 2008
62008
Педагогічні умови ефективного навчання дорослих
ТЮ Григор’єва
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 148-152, 2008
62008
Структурно-семантичні характеристики телескопних слів
ЛМ Чумак
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 78-81, 2000
62000
Емоційний концепт ЩАСТЯ: етимологічні та структурні характеристики
ОВ Малярчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 132-138, 2014
52014
Редуплікація як спосіб словотвору в сучасній англійській мові
ЛМ Чумак
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
52011
Складні та складнопохідні одиниці в словотворі сучасної англійської мови
ЛМ Чумак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 265-266, 2004
52004
Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти
ЛМ Чумак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018
42018
Брендинг міст в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальна складові
ІЛ Білюк
42016
Засоби вербалізації категорії оцінки в сучасній англійській мові (на матеріалі політичних статей з журналу The New Yorker)
ОВ Малярчук
Нова філологія, 192-197, 2014
42014
Логотипы городов как креолизованные тексты
ІЛ Білюк
Филологические науки. Вопросы теории и практики 2 (4 (3), 50-55, 2014
42014
Реклама міст у сучасному комунікативному просторі
ІЛ Білюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20