Тетяна Саварин _ Tetiana Savaryn
Тетяна Саварин _ Tetiana Savaryn
доцент кафедри іноземних мов ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Лемківські весільні обрядові пісні в міжетнічному контексті
ТВ Саварин
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2011
42011
Кейс-метод навчання у медичній освіті
ГА Павлишин, ТВ Бігуняк, ТВ Саварин
Медична освіта, 67-69, 2015
22015
Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря
КЛ Бурда, ІЯ Заліпська, ВІ Зевако, ТП Мельник, АМ Пришляк, ...
Медична освіта, 2011
22011
Аудитивна компетенція як один із видів комунікативної діяльності при вивченні англійської мови
МІ Бобак, МЛ Кушик, ІА Прокоп, ОВ Денефіль, ГБ Паласюк, ...
Медична освіта, 2011
12011
Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості
МІ Бобак, СВ Бондаренко, ВЙ Кульчицький, МЛ Кушик, ГБ Паласюк, ...
Медична освіта, 2011
12011
Історія фіксації та дослідження лемківських весільних обрядових пісень у післявоєнний період (галицька Лемківщина)
Т Саварин
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2005
12005
Навчання медичної термінології: креативний аспект
МЯ Кічула, ТВ Саварин
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Клінічна термінологія: навчальний посібник
ВІІ Паласюк Г.Б., Саварин Т.В.
Укрмедкнига, 2016
2016
Робочий зошит до практичних занять з латинської мови та основ медичної термінології
ВІІ Паласюк Г.Б., Саварин Т.В.
Укрмедкнига, 2016
2016
Латинська мова: підручник
ВІІ Паласюк Г.Б., Саварин Т.В.
Укрмедкнига, 2016
2016
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
ІІ Ворона, ТВ Саварин, ГБ Паласюк
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 89, 2016
2016
АУДИТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ОВ Денефіль, ТВ Саварин, МІ Бобак, ЛЯ Вітко, ГБ Паласюк, ІА Прокоп, ...
Medical education, 2015
2015
МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ ЯК СКЛАДНИК ФАХОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ
ТП Мельник, АМ Пришляк, ТВ Саварин, КЛ Бурда, ВЯ Юкало, ...
Medical education, 2015
2015
САМОСВІДОМІСТЬ ЯК СКЛАДНИК МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
ВЙ Кульчицький, АМ Пришляк, ТВ Саварин, СВ Бондаренко, МІ Бобак, ...
Medical education, 2015
2015
Викoриcтaння iнтерaктивних метoдiв нaвчaння пiд чac виклaдaння лaтинcькoї мoви у вищих медичних навчальних закладах
ТВ Саварин, ІІ Ворона
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2015
2015
Використання інтерактивних методів навчання під час викладання латинської мови у вищих медичних навчальних закладах
ТВ Саварин, ІІ Ворона
Видавництво УжНУ" Говерла", 2015
2015
ВИВЧЕННЯ ЕТИМОЛОГІЇ НАЗВ РОСЛИН ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ЗАСВОЄННЯ БОТАНІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ НА ЗАНЯТТЯХ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ
ІІ Ворона, ТВ Саварин, ЮЮ Яриш
ОСВІТА ТА МЕДИЦИНА В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ КОНТЕКСТ, 24, 2014
2014
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
ІІ Ворона, ТВ Саварин
Відповідальний за випуск: проф. ІР Мисула, 175, 2014
2014
ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ТВ Саварин, ІР Бекус
Медична освіта, 2012
2012
Найвизначніші дослідники лемківського весільного фольклору кінця ХIX–початку XX століття
ТВ Саварин
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 192-196, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20