Підписатись
Бенч (Новосад) Лілія Ярославівна
Бенч (Новосад) Лілія Ярославівна
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)
Підтверджена електронна адреса в kneu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання). Монографія /
Національний університет ДПС України, 2006
652006
Державний борг: концептуальні засади та макроекономічні аспекти
ВВ Лісовенко, ЛЯ Бенч, ОІ Бец
Фінанси України, 7-31, 2014
592014
Долговая политика в Украине: реалии и перспективы
ЛЯ Бенч, РМ Корнацкая
Бизнес Информ, 35-39, 2014
162014
Державні фінанси в транзитивній економіці: Навчальний посібник.
НЛЯ Карлін М.І., Горбач Л.М.
К.: Кондор, 2003
15*2003
Напрями вдосконалення управління державним боргом в Україні
Л Бенч, В Лісовенко
Ринок цінних паперів України, 3-10, 2013
122013
Державний борг в контексті монетарної складової макрофінансової стабілізації: концептуальні засади та прагматичні аспекти
ЛЯ Бенч, ОІ Бец
Фінанси, облік і аудит, 23-35, 2015
82015
Фіскальне адміністрування в Україні: проблеми теорії та практики
ЛЯ Новосад
Світ фінансів, 65-70, 2005
82005
Боргові інструменти фінансування видатків держави: теорія та практика
ЛЯ Бенч
Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр.-К.: КНЕУ, 35-47, 2016
62016
Теоретична концептуалізація державних позик
Л Бенч
Ринок цінних паперів України, 11-18, 2015
62015
Боргова політика на сучасному етапі: прагматика та проблематика
Л Бенч
Ринок цінних паперів України, 15-22, 2015
52015
Внутрішні державні позики в Україні: прагматика і проблематика
ЛЯ Бенч, ЛЯ Бенч
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
42016
Фіскально-бюджетна політика у кризовому і посткризовому періодах: реалії та перспективи
ЛЯ Бенч
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 17-24, 2011
42011
Кредитные инструменты как составляющая политики «зелёных» финансов
ЛЯ Бенч, АЮ Андрийчук, КС Пономарева
Бизнес информ, 338-343, 2019
32019
Тенденції боргової політики України
Л Бенч, Ю Івасенко
Ринок цінних паперів України, 47-53, 2013
32013
Боргова складова забезпечення стійкості публічних фінансів України: стан і тенденції розвитку
ТА Коляда, ЛЯ Бенч, НД Рибіна
Бізнес Інформ, 178-186, 2021
22021
Проблематика залучення фізичних осіб на ринок державних позик в Україні
ЛЯ Бенч, МО Михайлюк, ТС Сіра
Бизнес Информ, 328-333, 2020
22020
Функціонування ринку внутрішніх державних запозичень в Україні
ЛЯ Бенч, ТА Коляда, АО Бай
Бизнес Информ, 259-266, 2020
22020
Фіскально-бюджетна політика у системі антикризових заходів
ЛЯ Новосад
Світ фінансів, 28-34, 2017
22017
Аудит ефективності використання бюджетних коштів
ОП Боженко
Фінансова інфраструктура: формування, розвиток та трансформація в умовах …, 2014
22014
Ринок муніципальних облігацій в Україні: практика та проблематика
ЛЯ Бенч, АА Самчук, АС Давидюк
Бизнес Информ, 323-328, 2020
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20