Ельдар Черкасов
Ельдар Черкасов
Bogomolets NMU
Подтвержден адрес электронной почты в домене anatom.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Indicators cell cycle and dna fragmentation of spleen cells in early terms after thermal burns of skin at the background of introduction 0.9% NaCl solution
IV Gunas, YI Guminskiy, NP Ocheretn, DA Lysenko, ОІ Kovalchuk, ...
World of Medicine and Biology 14 (63), 116-120, 2018
162018
Influence of lactoproteinum solution with sorbitol on dna content of cells of endocrine glands on the background of skin burn in rats
ІV Dzevulska, ОІ Kovalchuk, EV Cherkasov, ОY Majewskyi, YG Shevchuk, ...
World of medicine and biology 14 (64), 033-039, 2018
122018
OF CELLS OF ENDOCRINE GLANDS ON THE BACKGROUND OF SKIN BURN IN RATS
ІV Dzevulska, ОІ Kovalchuk, EV Cherkasov, ОY Majewskyi, YG Shevchuk, ...
12*2018
INDICATORS CELL CYCLE AND DNA FRAGMENTATION IN CELLS OF SMALL INTESTINE MUCOSA 14, 21 AND 30 DAYS AFTER SKIN BURNS ON THE BACKGROUND OF PRELIMINARY INFUSION OF SOLUTION …
AO Gavryluk, GM Galunko, IL Chereshniuk, VO Tikholaz, EV Cherkasov, ...
82018
DYNAMICS OF MORPHOLOGICAL CHANGES OF RATS'ADENOHYPOPHYSIS IN BURN DISEASE.
O Kovalchuk, E Cherkasov, I Dzevulska, R Kaminsky, A Korsak, ...
Georgian medical news, 104-108, 2017
82017
Морфологическая характеристика гистогематических барьеров в органах нейроиммуноэндокринной системы при инфузионной терапии ожоговой болезни комбинированными гиперосмолярными …
ИВ Дзевульская, ИВ Гунас, ЭВ Черкасов, АИ Ковальчук
Хирургия Восточная Европа, 113-124, 2014
72014
Ультраструктурные трансформации межклеточного вещества во внутренних органах при лечении ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов
ВГ Черкасов, ИВ Гунас, АИ Ковальчук, ИВ Дзевульская, ЭВ Черкасов, ...
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 37-44, 2015
52015
Strukturnye osobennosti adaptacii i kompensacii narushennyh funkcij vnutrennih organov pri infuzionnoj terapii ozhogovoj bolezni
VG Cherkasov, AI Kovalchuk, IV Dzevulskaya, EV Cherkasov, AV Malikov, ...
Svit medicini ta biologiyi 4 (46), 165-170, 2014
52014
Клітинна смерть і клітинний цикл в тимусі при експериментальній опіковій хворобі у щурів в умовах її лікування інфузією комбінованих гіперосмолярних розчинів
ЕВ Черкасов
Український науково-медичний молодіжний журнал, 68-75, 2015
42015
Evaluation of the effect of infusion of composite hyperosmolar solutions on the structure of neuroimmunoendocrine system organs in burn diseas
VG Cherkasov, АI Kovalchuk, IV Dzevulskaya, EV Cherkasov
European International Journal of Science and Technology 4 (9), 51-61, 2015
42015
Структурные особенности адаптации и компенсации нарушенных функций внутренних органов при инфузионной терапии ожоговой болезни
ВГ Черкасов, АИ Ковальчук, ИВ Дзевульская, ЭВ Черкасов, ...
Мир медицины и биологии 10 (4-1 (46)), 2014
42014
Селективність автофагії в епітеліоретикулоцитах тимуса та її роль у клітинному виживанні і клітинній смерті в тимусі при опіковій хворобі
ЕВ Черкасов
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Медицина, 122-126, 2012
32012
Динаміка змін рівня ендогенної інтоксикації в організмі щурів протягом місяця після опіку шкіри ІІ-ІІІ ступеня, площею 21-23% поверхні тіла та її корекція інфузійними розчинами …
ІВ Гунас, БО Кондрацький, ІК Нурметова, ІВ Дзевульська, ...
Український морфологічний альманах, 29-34, 2012
32012
Особливості клітинного циклу клітин тимусу щурів після опікового ураження шкіри
ЕВ Черкасов, ІВ Гунас, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко
ЛугДМУ, 2012
32012
Ультраструктура кровоносних судин тимуса при експериментальній опіковій хворобі у щурів та її лікування комбінованими гіперосмолярними розчинами
ЕВ Черкасов
Вісник морфології 3 (17), 458-463, 2011
32011
Вплив ендогенної інтоксикації на структурні зміни органів нейроіменоендокринної системи за умов лікування опікової хвороби комбінованими гіперосмолярними розчинами
ОІ Ковальчук, ЕВ Черкасов, ІВ Дзевульська, ІВ Гунас
Український науково-медичний молодіжний журнал, 42-46, 2014
22014
Перебіг опікової хвороби та структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи за умов застосування внутрішньовенної інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів
ІВ Гунас, ІВ Дзевульська, ЕВ Черкасов, ОІ Ковальчук
Український морфологічний альманах, 29-35, 2014
22014
Механізми структурної трансформації гістогематичних бар’єрів органів нейроімуноендокринної системи за умов інфузійної терапії опікової хвороби
IV Dzevulska, EV Cherkasov, IV Hunas
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 13 (2), 69-74, 2014
22014
Влияние комбинированных гиперосмолярных растворов на нанопроцессы в стенке кровеносных капилляров и в интерстициальном матриксе внутренних органов при ожоговой болезни
АИ Ковальчук, ЭВ Черкасов, ИВ Дзевульская, ВГ Черкасв, АВ Маликов, ...
Український науково-медичний молодіжний журнал, 5-10, 2014
22014
Структурні зміни ендокринних епітеліальних клітин в тимусі при експериментальній опіковій хворобі у щурів за умов її лікування шляхом внутрішньовенної інфузії лактопротеїну-С
ЕВ Черкасов
Український морфологічний альманах, 165-168, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20