Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
Національна академія наук України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Знаки української етнокультури
ВВ Жайворонок
Довіра, 2006
10942006
Граматика української мови
ІР Вихованець
Рад. школа, 1982
10201982
Частини мови в семантико-граматичному аспекті
ІР Вихованець
Наукова думка, 1988
5201988
Курс русского литературного языка
ЛА Булаховский
Рад. школа, 1953
386*1953
Українська етнолінгвістика
ВВ Жайворонок
Довіра, 2007
3632007
Введение в языкознание. Часть II
ЛА Булаховский
352*1953
Фразеологiя украïнськоï мови
ЛГ Скрипник
Наукова думка, 1973
3211973
Семантико-синтаксична структура речення
ІР Вихованець
Наукова думка, 1983
302*1983
Русский литературный язык первой половины XIX века
ЛА Булаховский
297*1957
Граматика української мови. Морфологія
ОК Безпояско
Либідь, 1993
275*1993
Словник бойківських говірок
МЙ Онишкевич
Наукова думка, 1984
2611984
Языковые виды и средства реализации иронии
СИ Походня
К.: Наукова думка 128, 2, 1989
2601989
Історія української літературної мови: підручник
ВМ Русанівський
К.: АртЕк, 2001
2552001
Власні імена людей: Словник-довідник
ЛГ Скрипник, НП Дзятківська
Наукова думка, 1996
235*1996
Структура лексичної і граматичної семантики
В. М.. Русанівський
Наукова Думка, 1988
2341988
Курс сучасної української літературної мови
МА Жовтобрюх, БМ Кулик
Вища школа, 1972
234*1972
Прийменникова система української мови
ІР Вихованець
Наукова думка, 1980
2261980
Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛП Кислюк
Видавничий дім Д. Бураго, 2008
2152008
Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів
ВМ Білоноженко, ІС Гнатюк
Наук. думка, 1989
2151989
Деривація синтаксичних одиниць
КГ Городенська
Наукова думка, 1991
212*1991
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20