Follow
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
Національна академія наук України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Знаки української етнокультури
ВВ Жайворонок
Довіра, 2006
1708*2006
Частини мови в семантико-граматичному аспекті
ІР Вихованець
Наукова думка, 1988
7491988
Курс русского литературного языка
ЛА Булаховский
Рад. школа, 1953
6291953
Введение в языкознание. Часть II
ЛА Булаховский
611*1953
Українська етнолінгвістика
ВВ Жайворонок
Довіра, 2007
5992007
Граматика української мови
ІР Вихованець
Рад. школа, 1982
4861982
Граматика української мови. Морфологія
ОК Безпояско
Либідь, 1993
4511993
Русский литературный язык первой половины XIX века
ЛА Булаховский
443*1957
Языковые виды и средства реализации иронии
SĚ Pohodnâ
Издательство" Наукова думка", 1989
4371989
Семантико-синтаксична структура речення
ІР Вихованець
Наукова думка, 1983
427*1983
Курс сучасної української літературної мови
МА Жовтобрюх, БМ Кулик
Вища школа, 1972
395*1972
Структура лексичної і граматичної семантики
В. М.. Русанівський
Наукова Думка, 1988
3941988
Історія української літературної мови: підручник
ВМ Русанівський
К.: АртЕк 392, 8, 2001
3852001
Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛП Кислюк
Видавничий дім Д. Бураго, 2008
3752008
Словник української мови: в 11 т
ІК Білодід
Київ: Наук. думка 1980, 1970
372*1970
Словник бойківських говірок: А-Н
МЙ Онишкевич
Наук. думка, 1984
3591984
Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів
ВМ Білоноженко
Наук. думка, 1989
3401989
Власні імена людей: Словник-довідник
ЛГ Скрипник, НП Дзятківська
Наукова думка, 1996
3351996
Словник іншомовних слів
ОС Мельничук
Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія»(УРЕ), 1974
326*1974
Мовна норма і стиль
ММ Пилинський
Naukova dumka, 1976
3071976
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20