Follow
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
Національна академія наук України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Знаки української етнокультури
ВВ Жайворонок
Довіра, 2006
1647*2006
Частини мови в семантико-граматичному аспекті
ІР Вихованець
Наукова думка, 1988
7321988
Введение в языкознание. Часть II
ЛА Булаховский
637*1953
Курс русского литературного языка
ЛА Булаховский
Рад. школа, 1953
612*1953
Українська етнолінгвістика
ВВ Жайворонок
Довіра, 2007
5772007
Граматика української мови
ІР Вихованець
Рад. школа, 1982
4621982
Русский литературный язык первой половины XIX века
ЛА Булаховский
442*1957
Граматика української мови. Морфологія
ОК Безпояско
Либідь, 1993
4351993
Языковые виды и средства реализации иронии
SĚ Pohodnâ
Издательство" Наукова думка", 1989
4251989
Семантико-синтаксична структура речення
ІР Вихованець
Наукова думка, 1983
417*1983
Словник української мови: в 11 т
ІК Білодід
Київ: Наук. думка 1980, 1970
395*1970
Словник бойківських говірок: О-Я
МЙ Онишкевич
Наук. думка, 1984
3811984
Курс сучасної української літературної мови
МА Жовтобрюх, БМ Кулик
Вища школа, 1972
379*1972
Історія української літературної мови: підручник
ВМ Русанівський
К.: АртЕк, 2001
3762001
Структура лексичної і граматичної семантики
В. М.. Русанівський
Наукова Думка, 1988
3551988
Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛП Кислюк
Видавничий дім Д. Бураго, 2008
3512008
Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів
ВМ Білоноженко, ІС Гнатюк
Наук. думка, 1989
3321989
Власні імена людей: Словник-довідник
ЛГ Скрипник, НП Дзятківська
Наукова думка, 1996
3291996
Мовна норма і стиль
ММ Пилинський
Naukova dumka, 1976
2961976
Деривація синтаксичних одиниць
КГ Городенська
Наукова думка, 1991
286*1991
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20