Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
Національна академія наук України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Знаки української етнокультури
ВВ Жайворонок
Довіра, 2006
10292006
Частини мови в семантико-граматичному аспекті
ІР Вихованець
Наукова думка, 1988
4961988
Курс русского литературного языка
ЛА Булаховский
Рад. школа, 1953
3731953
Введение в языкознание. Часть II
ЛА Булаховский
3451953
Українська етнолінгвістика
ВВ Жайворонок
Довіра, 2007
3422007
Русский литературный язык первой половины XIX века
ЛА Булаховский
295*1957
Семантико-синтаксична структура речення
ІР Вихованець
Наукова думка, 1983
285*1983
Граматика української мови. Морфологія
ОК Безпояско
Либідь, 1993
264*1993
Словник бойківських говірок
МЙ Онишкевич
Наукова думка, 1984
2581984
Історія української літературної мови: підручник
ВМ Русанівський
К.: АртЕк, 2001
2432001
Языковые виды и средства реализации иронии
СИ Походня
Наук. думка, 1989
2371989
Структура лексичної і граматичної семантики
В. М.. Русанівський
Наукова Думка, 1988
2271988
Прийменникова система української мови
ІР Вихованець
Наукова думка, 1980
2221980
Власні імена людей: Словник-довідник
ЛГ Скрипник, НП Дзятківська
Наукова думка, 1996
219*1996
Граматика української мови
ІР Вихованець
Рад. школа, 1982
2111982
Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів
ВМ Білоноженко, ІС Гнатюк
Наук. думка, 1989
2081989
Деривація синтаксичних одиниць
КГ Городенська
Наукова думка, 1991
2021991
Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛП Кислюк
Видавничий дім Д. Бураго, 2008
2012008
Мовна норма і стиль
ММ Пилинський
Наук. думка, 1976
1801976
Словник поліських говорів
ПС Лисенко
Наукова думка, 1974
1671974
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20