Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
Національна академія наук України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Знаки української етнокультури
ВВ Жайворонок
Довіра, 2006
1128*2006
Частини мови в семантико-граматичному аспекті
ІР Вихованець
Наукова думка, 1988
5521988
Курс русского литературного языка
ЛА Булаховский
Рад. школа, 1953
419*1953
Введение в языкознание. Часть II
ЛА Булаховский
379*1953
Українська етнолінгвістика
ВВ Жайворонок
Довіра, 2007
3742007
Фразеологiя укрансько мови
ЛГ Скрипник
Наукова думка, 1973
3331973
Семантико-синтаксична структура речення
ІР Вихованець
Наукова думка, 1983
312*1983
Русский литературный язык первой половины XIX века
ЛА Булаховский
303*1957
Граматика української мови. Морфологія
ОК Безпояско
Либідь, 1993
293*1993
Языковые виды и средства реализации иронии
СИ Походня
К.: Наукова думка 128, 2, 1989
2841989
Словник бойківських говірок
МЙ Онишкевич
Наукова думка, 1984
2751984
Історія української літературної мови: підручник
ВМ Русанівський
К.: АртЕк, 2001
2682001
Граматика української мови
ІР Вихованець
Рад. школа, 1982
2601982
Структура лексичної і граматичної семантики
В. М.. Русанівський
Наукова Думка, 1988
2491988
Власні імена людей: Словник-довідник
ЛГ Скрипник, НП Дзятківська
Наукова думка, 1996
2451996
Прийменникова система української мови
ІР Вихованець
Наукова думка, 1980
2341980
Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі
НФ Клименко, ЄА Карпіловська, ЛП Кислюк
Видавничий дім Д. Бураго, 2008
2232008
Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів
ВМ Білоноженко, ІС Гнатюк
Наук. думка, 1989
2231989
Деривація синтаксичних одиниць
КГ Городенська
Наукова думка, 1991
218*1991
Курс сучасної української літературної мови
МА Жовтобрюх, БМ Кулик
Вища школа, 1972
216*1972
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20