Землянський Анатолій, А Землянський,  А Землянский, Землянский Анатолий
Землянський Анатолій, А Землянський, А Землянский, Землянский Анатолий
кафедра історії, археології і філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Філософія: навчальний посібник-практикум
ОГ Волков, АМ Землянський, РІ Олексенко, ЄМ Рябенко
МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017
112017
Історична свідомість як детермінанта гармонізації розвитку студентської молоді в полікультурному суспільстві
А Землянський
Versus, 39-44, 2014
112014
Проблема антиномии «свой – чужой» в гуманитарном дискурсе
АЗ Алина Землянская
Социально-гуманитарный вестник Юга России, 114-117, 2013
62013
Історія філософії: практикум
ОГ Волков, АМ Землянський
МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, 2014
42014
Евристичний потенціал феноменології в історичному пізнанні
АМ Землянський
Гуманітарний часопис 4, 5-9, 2005
32005
Жанрова еклектика ретро-детективів Богдана Коломійчука
АВ Землянська, АМ Землянський
Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 275–286, 2018
22018
Діалектика душі й тіла в жіночих образах постмодерністського роману (на матеріалі творів М. Кундери «Нестерпна легкість буття» та Н. Зборовської «Українська реконкістa»)
АВ Землянська, АМ Землянський
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр., 136-139, 2018
22018
Людиновимірність історії у феноменологічній філософії М. Гайдеґґера
АМ Землянський
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 102-108, 2014
22014
Людиновимірність історії: рецепція поняття інтерсуб’єктивності в сучасній історичній антропології
АМ Землянський
Гілея: науковий вісник, 186-189, 2013
22013
Опозиція «свій/чужий» як просторова домінанта малої прози О. Деркачової
АМ Землянський
Humanitarian paradigm 1 (1), 100-107, 2018
12018
Рецепція феноменологічних ідей у сучасній історичній антропології
АМ Землянський
Versus 7 (1), 26-30, 2016
12016
Викладання філософії як основа гуманізації вищої освіти: міждисциплінарний синтез і спільність проблем
П Матвієнко, А Землянський
Versus, 56-61, 2013
12013
Образ шпигуна в романі С. Постоловського Ворог, або Гнів Божий”–герой чи злочинець?
АВ Землянська, АМ Землянський
Прикарпатський вісник НТШ. Слово, 266-274, 2019
2019
Рецептивна стратегія творчості Ю. Яновського
ТП Гмиря, АМ Землянський
Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр., 59-62, 2019
2019
КОНЦЕПТ ТЕАТРАЛЬНОСТІ В ПУБЛІЦИСТИЦІ НЕДИ НЕЖДАНОЇ
А Землянський
Редакційна колегія, 71, 2018
2018
Дискурс історії: досвід феноменології
А Землянський
2018
Досвід сакрального французьких письменників-католиків та Микола Хвильовий: точки дотику
АЗ Аліна Землянська
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2017
2017
Історична свідомість студентської молоді в умовах мінливості соціокультурного простору
Д Тасевська, А Землянський
2016
ІСТОРИЧНИЙ ПРОСТІР І ЧАС У ЖАНРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ІСТОРІЇ
АМ Землянський
Редакційна колегія, 62, 2015
2015
«Свій» / «чужий» простір у романі П. Загребельного «Тисячолітній Миколай»
З Аліна, З Анатолій
British Journal of Science, Education and Culture, 37-42, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20