Попова Надежда Васильевна, Nadezhda Popova
Попова Надежда Васильевна, Nadezhda Popova
Киевский национальный торгово-экономический университет, Харьковский торгово-экономический институт
Підтверджена електронна адреса в htei.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетинг транспортных услуг: учеб. пособ.
НВ Попова
Х.: ХНАДУ, 2002
272002
Тенденции и перспективы развития маркетинга в современных условиях : монографія
ЕВ Ромат, НВ Попова
ХНАДУ, 2013
262013
Розробка стратегії розвитку підприємства
НВ Попова, НМ Белевцова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 359-363, 2010
182010
Personnel development at enterprises with regard to adaptation to the VUCA world
N Popova, V Shynkarenko
Економічний часопис-ХХІ, 88-91, 2016
132016
Экономический механизм адаптации предприятий и управленческое консультирование
НВ Попова, СВ Андреев, ИВ Бублий
Коммунальное хозяйство городов, 195-201, 2009
102009
Маркетинговое исследование потребительских предпочтений в сфере гостиничных услуг
НВ Попова, ЯИ Величко
Экономика развития, 62-66, 2011
9*2011
Интегрированные маркетинговые коммуникации в условиях информатизации общества
НВ Попова
Бизнесинформ. Экономика: Менеджмент и маркетинг, 3, 2010
72010
Development of trust marketing in the digital society
N Popova, A Kataiev, R Skrynkovskyy, A Nevertii
Economic Annals-XXI, 13-25, 2019
52019
Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи та його маркетингова підтримка : дис... доктора екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за …
НВ Попова
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного …, 2017
52017
Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи та його маркетингова підтримка [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Попова Надія Василівна ; Укр. держ …
НВ Попова
Український державний університет залізничного транспорту, 2017
52017
Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи в умовах VUCA-світу : монографія
НВ Попова
В справі, 2016
52016
Транспортно-логістична система: дефініція та складові
НВ Попова
Бізнес-інформ, 169-174, 2016
52016
Кластери як основа інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи регіону
НВ Попова
Бізнес Інформ, 63-67, 2013
52013
Маркетинг довіри у сучасному ритейлі
НВ Попова, АВ Катаєв
Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу, 140–141, 2017
4*2017
Маркетинг стейкхолдерів: теоретичні аспекти та проблеми впровадження
НВ Попова
Вісник соціально-економічних досліджень, 169-178, 2016
42016
Маркетинг довіри як сучасна парадигма розвитку маркетингу на підприємствах транспортно-логістичної системи
НВ Попова
Науковий вісник Ужгородського університету; серія «Економіка», 2016
42016
Особливості розвитку підприємств транспортно-логістичної системи в умовах VUCA-світу
НВ Попова
Економіка транспортного комплексу, 120-131, 2015
42015
Поведение потребителей и маркетинговые коммуникации: ценностный подход
НВ Попова, ОВ Соснова
Traektoriâ Nauki= Path of Science 1 (5), 2015
42015
Крос-культурний менеджмент як механізм адаптації підприємств до сучасних умов розвитку
НВ Попова, ВГ Шинкаренко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 367-373, 2016
32016
Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичних систем
НВ Попова, ВГ Шинкаренко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 54-60, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20