Мартинов Андрій Юрійович
Мартинов Андрій Юрійович
Професор, Історичний факультет КНУ ім. Т.Г. Шевченка
Підтверджена електронна адреса в history.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз)[: монографія]
ЕА Афонін, ОМ Бандурка, АЮ Мартинов
Київ: Видавець ПАРАПАН, 2002.-352 с., 2002
752002
Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід
ЕА Афонін, ОМ Бандурка, АЮ Мартинов
Х.: Золота миля, 2008
482008
Об’єднана Європа: від мрії до реальності
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу, 260, 2011
412011
ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬО ПОЛІТИКИ УКРАНИ (1991–2006 рр.)
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
272006
Історична соціологія (циклічна парадигма)
АЮ Мартинов
К.: УАІД" Рада, 2004
262004
Спільна зовнішня та оборонна політика Європейського Союзу (90-ті рр. ХХ ст.—10-ті рр. ХХІ ст.)
АЮ Мартинов
К.: Інститут історії України НАН, 138, 2009
232009
Україна в Організації Об’єднаних Націй: 60 років участі у розв’язанні найважливіших міжнародних проблем
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
К.: Ґенеза, 2006
182006
Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та Україна
M Horenko
Інститут історії України НАН України, 2002
182002
Соцієтально-психологічний чинник трансформації і соцієтальна структура кризового суспільства
ЕА Афонін, А Мартинов
Соціальна психологія, 3-11, 2007
172007
Об'єднана Німеччина: від «Боннської» до «Берлінської» республіки (1990-2005 рр.)
А Мартинов
К.: Інститут історії України НАНУ 447, 2006
172006
Зовнішня політика України як предмет історичного аналізу: концептуальні підходи та перспективи
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
Український історичний журнал, 41-57, 2001
172001
Суспільний розвиток від Різдва Христового= Social development AD [: монографія]
ЕА Афонін, ОМ Бандурка, АЮ Мартинов, А рада України
Київ: Парлам. вид-во, 2000.–316 с., 2000
152000
Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
Український історичний журнал, 2011
142011
Українське питання в міжвоєнній Польщі: основні проблеми й напрямки наукових досліджень у сучасній вітчизняній історичній науці
СВ Віднянський
Український історичний журнал, 39-55, 2003
132003
Велика розтока (глобальнi проблеми сучасностi: соцiально-iсторичний аналiз)
ЕА Афонiн, ОМ Бандурка, АЮ Мартинов
132002
Соцієтальний чинник політичної модернізації
ЕА Афонін, АЮ Мартинов
Український соціум: науковий журнал, 110-123, 2008
112008
Історична місія сучасного авторитаризму
Е Афонін, А Мартинов
Політичний менеджмент, 52-62, 2006
112006
Архетипні засади моделювання соціальних процесів
ЕА Афонін, АЮ Мартинов
Публічне урядування, 2016
92016
Об’єднана Европа: вiд мрiї до реальностi. Iсторичнi нариси про батькiв-засновникiв Европейського Союзу
СВ Вiднянський, АЮ Мартинов
92009
Боротьба з бідністю як орієнтир проєвропейської політики
О Горенко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2003
92003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20